NærturlederkursKursarrangør: DNT Fjellsport Oslo
Sted: Breivoll gård
          Akershus, Ås
Kursadresse: Breivoldveien, 1407 Vinterbro (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 16:30 - 20:30
Varighet: 1 kveld
Pris: 150
Neste kurs: 05.05.2020 | Vis alle kursdatoer

Har du lyst til å bli nærturleder? Eller har du allerede bidratt på turer og arrangementer, men ønsker mer kjennskap til nærturlederrollen? Bli med på et praktisk kurs og få mer kunnskap og øvelse i nærturledelse.

DNT ønsker å invitere flere med ut på tur i nærmiljøet og å legge til rette for et enkelt friluftsliv der folk bor. For å kunne tilby flere lokale aktiviteter og turer er vi avhengig av flere frivillige. De frivillige er selve motoren i DNTs tilbud. For å sikre god kvalitet på våre turer og aktiviteter i nærmiljøet har vi derfor utviklet et intensivt kurs som gir en grunnleggende innføring i de viktigste elementene i nærturledelse. Nærturlederkurset må anses som en introduksjon til turlederrollen og vil i kombinasjon med kurs i kart og kompass og førstehjelp gi en god plattform for å lede turer i nærmiljøet.

Hva er en nærturleder:
En nærturleder har som oppgave å ta med folk ut på tur i nærmiljø der han eller hun allerede er lokalkjent. Nærturlederen leder gruppa gjennom hele turen, og har et spesielt ansvar for å skape trivsel og et inkluderende turmiljø. Ved behov går nærturlederen opp turen på forhånd.

Hva er en nærtur:
Nærtur er turer i naturpregede områder som er lett tilgjengelige og i nærheten av der folk bor og oppholder seg.

Målsetting med kurset:
Etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskap om og innsikt i nærturlederens ansvar og oppgaver. Dette innebærer kjennskap til hvordan planlegge kortere turer og aktiviteter i nærområdet, grunnleggende kunnskap om utstyr og bekledning for turer i nærområdet og kjennskap til det å være turleder med vekt på organisering og sosialt miljø.

Kurset kvalifikasjoner:
En nærturleder er kvalifisert til å lede kortere dagsturer, opptil fem timer, i områder hvor nærturleder er lokalkjent.

Målgruppe for kurset:
Kurset egner seg for folk som allerede bidrar noe i forenings lokale aktivitetstilbud eller som lurer på om de skal engasjere seg. Passer spesielt for ungdom og voksne.

Opptakskrav:
• DNT medlem og ha deltatt på DNT ambassadørkurs
• I tillegg anbefales det at alle som praktiserer som nærturleder har deltatt på grunnkurs førstehjelp siste 5 årene.

Vis flere tilsvarende kurs: