Næringsdrivende over landegrensene - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 1/2 time
Pris: fra 1.700

Vi tilbyr kurs om næringsdrivende over landegrensene som nettkurs. Formålet med kurset er å gi deltakerne en god oversikt over regelverket når utlendinger etablerer og driver næringsvirksomhet i Norge.

Innhold:
Kurset har en praktisk tilnærming og gir en innføring i hvilke skjemaer / dokumenter som skal leveres til ulike offentlige myndigheter. Det er i løpet av de siste årene svært mange utenlandske næringsdrivende som har etablert virksomhet i Norge, enten varig eller midlertidig. Det er da viktig å være klar over hvilke forpliktelser som da oppstår i forhold til norske myndigheter.

Agenda:
• Formelle tillatelser og søknader
• Særskilt rapporteringsplikt etter ligningsloven for næringsdrivende
• Spørsmål om skatteplikt for utenlandske næringsdrivende i Norge
• To alternativer for etablering av skatteplikt til Norge etter skatteloven
• Skattemessig bosatt / skattemessig hjemmehørende i Norge
• Begrenset skatteplikt
• Betydningen av å være bosatt/hjemmehørende
• Nærmere om de to alternativene
• Bosatt / hjemmehørende
• Fysiske personer
• Selskaper mv.
• Fast driftssted
• MVA

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• S/A 3,5 timer

Revisor:
• Skatt 3,5 timer

Målgruppe for kurset

Kurset retter seg mot interne og eksterne regnskapsførere som ønsker å være en aktiv rådgiver når det gjelder skattemessig behandling av utenlandske næringsdrivende i Norge. Det legges vekt på en praktisk tilnærming til temaene og konkret kunnskap om regelverket på området og rapporteringsrutiner.

Kurset passer for deg som arbeider med regnskapsføring og som bistår kunder som enten selv er utenlandsk næringsdrivende, eller som gir oppdrag til utenlandske næringsdrivende på land eller sokkel i Norge.