NS 3420 Beskrivelsestekster bygg anlegg installasjoner -bedrifterKursarrangør: Standard.no
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr bedriftsinternt kurs i NS 3420 - beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er en meget sentral standard for bygge- og anleggsbransjen i Norge.

Kursbeskrivelse:
De siste årene har det vært økt fokus på de juridiske forholdene ved standarden, fordi den i økende grad har vært tema for tvistesaker innenfor bransjen. Kurset gir en innføring i standardens oppbygging, i tillegg til at det blir redegjort for NS 3420 i sammenheng med andre standarder.

Kurset går over to dager, med en blanding av foredrag og oppgaveløsning i grupper. Kurset skal gi brukere av NS 3420 en god oversikt og forståelse av standardens oppbygging. Du blir tryggere på bruk av NS 3420 i ditt beskrivelsesarbeid, og du vil lære hvordan du finner de bakenforliggende kravene for en NS 3420-post.


Program

Dag 1)
Omhandler grunner til å benytte NS 3420, kodesystemets oppbygging, gjennomgang av tverrfaglige fellesbestemmelser, standarder med fagmessige relasjoner mot NS 3420 (NS 3450, NS 3451 og NS 3459) samt tverrfaglige øvingsoppgaver.

Dag 2)
Omhandler rigg, drift og del C. Toleranser og kontroll. Hvordan du strukturerer en beskrivelse basert på standarden. Tverrfaglige og faglige øvingsoppgaver gruppert etter bygg, anlegg og tekniske installasjoner.


Kursholder: Lars Dagfinn Skjelde

Lars Dagfinn Skjelde er rådgiver / ingeniør innen bygg og anlegg i Kongsberg Prosjektservice. Han har erfaring med planlegging og gjennomføring av bygg - og anleggsprosjekter samt rådgivning og faglig støtte i bygg- og anleggsprosjekter. Skjelde utarbeider beskrivelser etter NS 3420 og holder kurs innenfor denne standarden.


Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Kurset passer alle som har behov for å slå opp i og bruke standarden, enten om du utarbeider beskrivelse, kalkulerer konkurransegrunnlag, følger opp arbeid på bygge- eller anleggsplasser, eller for tvistesaker. Kurset er spesielt relevant for byggherrer, arkitekter, konsulenter, entreprenører og advokater, og passer både for nye og erfarne brukere av NS 3420.