NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak - NettkursKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du vil
Varighet: 2 timer
Pris: 1.500

Sentrale punkter NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak

Viktigste oppdateringer i NRS 8. Vi går igjennom forskjeller mellom unntaktsregler for små foretak og hovedregler for mer sentrale temaer.

Vi ser på oppdateringen til ny regnskapslov. Innenfor NRS 8 vil det dreie seg om oppdatering innen god regnskapsføringsskikk for små foretak, samt en del andre emner.

Kurset tar for seg regelendringer, standardformat for bokførte opplysninger, kapitalnedsettelser, kjøp av egne aksjer, oppdatering av aksjeloven, vurderingsregler av anleggsmidler. Nettkurset er regnskapsfokusert, men gjelder også bokføring og selskapsrett, i tillegg til en del andre områder.

Med andre ord, et kurs som gir deg et godt faglig utbytte.