NR10 Sikkerhet v/installasjon, drift el-anlegg grunnl. - nettkursKursarrangør: Trainor AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 12 timer
Pris: 1.450

Vi tilbyr nettkurs i NR 10 - Sikkerhet ved installasjon og drift av elektriske anlegg - grunnleggende på engelsk eller portugisisk brasiliansk. Kurset er basert på den brasilianske normen ”Regulatory Norm NR 10”, som ble revidert og publisert i 2004.

NR 10 fastsetter kravene og minimums betingelser for å ivareta helse og sikkerhet for arbeidere som direkte eller indirekte arbeider med installsjon eller vedlikehold i elektriske anlegg.

Kursinnhold:
• Introduksjon til el-sikkerhet
• Risiko ved drift og installasjon av elektriske anlegg
• Teknikker for risikoanalyse
• Risikomåling ved elektriske anlegg
• Normer og regler i Brasil
• Reguleringsplaner i MTE
• Sikkerhetsutstyr
• Personlig verneutstyr
• Arbeidsrutiner - prosedyrer
• Dokumentasjon av elektriske installasjoner
• Andre risikoer
• Brannbeskyttelse og brannslukking
• Ulykker av elektrisk opprinnelse
• Førstehjelp
• Ansvarsområder

Kurset oppfyller de brasilianske krav til sikkerhetsopplæring ved installasjon og drift av elektriske anlegg. Kurset tar også for seg førstehjelp samt brannvern og brannslukking, med unntak av praktisk opplæring i HLR (munn-til-munn og hjertekompresjon) og praktisk brannslukking. Det er viktig at du i tillegg til denne teoretiske gjennomgangen får øvelse i HLR og praktisk brannslukning.

Kurset dekker alle obligatoriske emner i NR 10 som kreves av det Brasilianske arbeids- og sysselsetningsdepartementet.

Oppdatering:
NR 10 krever at du oppdaterer kravene hver 24. måned. (§10.8.8.2).

Målgruppe for kurset

Personer som arbeider på eller nær ved elektriske installasjoner og utstyr. I tillegg til elektropersonell passer kurset for ingeniører, teknikere, personer innen telekommunikasjon og instrumentteknikere. Kurset er også egnet for personell som jobber innen rengjøring og vedlikehold.

Kursspråk:
• Engelsk eller portugisisk brasiliansk

Kursmateriell

Systemkrav:
Dette kurset kan kjøres på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. For håndholdte enheter anbefaler vi at du befinner deg på et trådløst nettverk. Det stilles ikke krav til flash for å ta dette kurset. Anbefalt hastighet på linjen er minimum 1.5 Mbps. Dersom du opplever problemer med kurskjøring, anbefaler vi at du forsøker nettleseren Google Chrome.