NLP Practitioner m/coachingKursarrangør: NLPNOR Kurs & Coaching AS
Sted: Bodø/Fauske
          Nordland, Bodø
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: 4 langhelger - torsdag / fredag til søndag
Varighet: 15 dager
Pris: 26.900

Vi tilbyr kurs i NLP Practitioner m/coaching. Finn din drøm, rydd unna problem, design ditt liv, bli mentalt sterkere, ta aksjon for å nå personlige mål. Bli rådyktig i kommunikasjon og coaching, hjelpe andre til å bli kvitt problem og lykkes.

:Kursinnhold:

Modul 1:
• Mestre samarbeid mellom bevissthet og underbevissthet
• Samspill mellom sinn, kropp og handling
• Personlig ressursutvikling
• Kraftfulle påvirkningsteknikker
• Effektive spørreteknikker
• Hvordan stille gode spørsmål
• Lær å lese andre menneskers inkongruens
• Lær hvordan du lærer
• Hva er det egentlig som blir sagt
• Bevege deg bak ordene og i dybden
• Oppnå rapport
• Mindfullness - å leve I nuet

Modul 2 m/ coaching:
• Ha et tydelig og ekte kroppsspråk
• Metodikk og coachens rolle
• Coachingsamtalens oppbygging
• 4H samtalen
• Hvordan coache deg selv
• Life coaching
• Integrering av NLP coaching
• Forhandling
• Litt presentasjonsteknikk
• Bruke submodaliteter

Modul 3:
• Håndtere egne og andres følelser
• Kontroll over egen sinnstilstand
• Mål, verdier og strategier
• Å ta viktige livsvalg
• Bevege deg mot løsningsfokusert tilstand
• Lær å sette deg selv og andre i transe
• Ta i bruk hypnotisk språk
• Livscoaching / lifecoaching filosofi
• Metafor bruk

Modul 4:
• Din evne til å motivere andre
• Tidslinjeteknikker
• Åpne for egen og andres ressurstilstand
• Hvordan coache andre
• Integrering av NLP coaching
• Praktisering av valgt teknikk
• Evaluering, eksamen og demonstrasjon av valgt teknikk


Litt mer om innhold:
• Det menneskelige sinn
• Rapport - veien til andres sinn
• Våre representasjons- og subjektive kodesystem
• Effektiv kommunikasjon / spørreteknikker
• Submodaliteter og Metamodellen
• Tilstandsendring og ressursutvikling
• Oppfattelsesposisjoner
• Rammer og reframing
• Nevrologiske nivåer
• Idenititetsanalyse
• Ankring
• Mindfullness
• Lifecoaching / livsplanlegging
• Mål og strategivalg
• TOTE-modellen og strategielicitering
• Konfrontasjonsteknikker
• Meditasjon- og transe teknikker
• Metaforer
• Meta tankegang
• Tidslinje- og regresjonsterapi
• Totalt ca. 40 teknikker og mønstre
'
Målgruppe for kurset:
For deg som ønsker å:
• investere i deg selv og få inspirasjon til indre vekst
• skape forandring i livet og bygge en ny fremtid
• ha bedre gjennomslagskraft evne til å kommunisere i møte med mennesker
• som trenger utfordringer, vil starte egen coach- eller terapeutvirksomhet
• som vil dyktiggjøre seg i jobb, i idrett, i egen virksomhet
• ha det godt med seg selv og få en ønsket livskvalitet

Opptakskrav:
• Personlig egnethet ved intervju og over18 år

Kursmateriell:
Litteratur og arbeidsmateriell: Utdelt kompendium som dekker hele pensum + utvalgt litteratur- NLP i arbeid og Den store NLP boka.

Eksamen/sertifisering:
Sertifisering etter internasjonale standarder definert av The society of NLP, 90% oppmøte, skriftlig prøve og demonstrasjon av valgt teknikk. 3 timer skriftlig eksamen.

Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
Det var en fin variasjon i måten kursinnholdet ble presentert på, og en god balanse mellom teori og praksis. Jeg opplevde at kursholder satte rammer som gav oss den tilliten og tryggheten som er nødvendig for å kunne lære og utvikle seg. Jeg har nå fått en referanse på et godt læringsmiljø, i tillegg til en verdifull og anvendelig faglig kompetanse.
- Kåre Tvervik, Sosionom
- NLP Practitioner og NLP Master Practitioner 2014