NLP Master Practitioner - trinn 2Sted: Vest-Agder, Kristiansand
Vest-Agder
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 - 5 moduler over 3 - 6 måneder
Pris: 35.500

NLP Master Practitioner - trinn 2, gir deg en enda dypere innsikt og forståelse av det du lærte på NLP Practitioner. Trinn 2 løfter fokus til systematisk arbeid med andre, og gir deg kraftfulle verktøy til å kunne gjennomføre personlige gjennombrudd på ulike livsområder.

Kursinnhold:
Du får trening i hvordan drive privat og business coaching. Du får innføring i hvordan mennesker lever og handler på ulike verdinivåer, både på individ-, organisasjon- og samfunnsnivå. Gjennom verdicoaching lærer du å løse indre konflikter, slik at det er samsvar mellom handlinger og satte mål, samt en dypere forståelse for hvordan våre verdier påvirker oss.

Trinn 2 gir deg en utvidet forståelse av sammenhengen mellom kropp og sinn. Her lærer du, på en enkel måte, avanserte teknikker for å gjøre endringer ved hjelp av språket. NLP har sin opprinnelse fra modellering, og en viktig del av trinn 2 er gjennomføring av en modelleringsoppgave hvor du tilegner deg en eksellent atferd eller egenskap, og overfører denne til gruppen.

Du vil blant annet lære:
• Fordypning av NLP teknikker og prinsipper fra trinn 1
• Innføring og forståelse av Clare Graves verdinivå
• Kunne verdi og life coaching
• Bruke språket til å skape positive endringer
• Være i stand til å skape varig endring i deg selv og andre
• Presentasjonsteknikk
• Modellere andres adferd og installere dette i deg selv
• Fordypning i strategiarbeid

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i NLP Master Practitioner - trinn 2

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer alt kursmateriell, kaffe, te og frukt.

Vis flere tilsvarende kurs: