NEK 440 Stasjonsanlegg - bedriftsinterntKursarrangør: Omega Holtan AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: På forespørsel
Varighet: 1 eller 2 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i NEK 440 Stasjonsanlegg for bedrifter. Det vil legges vekt på systemforståelse med fordypning i grunnleggende sikkerhetskrav, risikovurdering, beskyttelsestiltak, berøringsspenning, design og utførelse av jordingssystemer spenningsutjevning samt tiltak for å hindre overført potensial

Det kan ofte være vanskelig å få oversikt over de krav som finnes i forskrifter sammen med relevante normer. Vi vil derfor vektlegge en systematisk gjennomgang og vise praktiske konsekvenser av gjeldende krav. Det blir avsatt tid til løsning av oppgaver med gjennomgang i plenum. Under gjennomføringen vil det bli lagt vekt på toveiskommunikasjon og aktiv erfaringsutveksling mellom foreleser og deltakere. Kurset er laget i samsvar med gjeldende forskrifter fra DSB - Forskrift om Elektriske Forsyningsanlegg (FEF) og Norsk Elektroteknisk Norm NEK440:2015 - Stasjonsanlegg over 1 kV.

Kursinnhold:

FEF-NEK 440:2015 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskriftens oppbygging og innhold Virkeområde Eier og drivers ansvar. Oppfyllelse av sikkerhetskrav, forholdet til normer. Risikovurdering Grunnleggende sikkerhetskrav ved feil. Beskyttelse mot elektrisk sjokk Kontroll, erklæring om samsvar og dokumentasjon NEK 440:2015 Stasjonsanlegg > 1 kV.

Hva er NEK Oppbygging av NEK 440:2015. Hvordan lese normen. Gjennomgang av sentrale definisjoner og termer. Grunnleggende krav. Avtaler mellom leverandør og bruker. Metoder for jording av nøytralpunkt Isolasjon - isolasjonsverdier. Krav til utstyr. Elektriske Installasjoner. Sikkerhetstiltak Vern, kontroll og hjelpesystemer.

NEK 440:2015, del 2: Jording av stasjonsanlegg U >1 kV Grunnleggende krav, Design av jordingssystemer. Hensikt og utforming. Berøringsspenninger. Metoder for beregning av tillatte berøringsspenninger. Tiltak for å hindre overført potensial Lynnedslag og transienter Impulsjord Målinger og vedlikehold.

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Vis flere tilsvarende kurs: