NEK 400:2018 - webinarKursarrangør: Trainor AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 7.700
Neste kurs: 28.09.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs i NEK 400:2018 - webinar. Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Målsettingen er at etter gjennomført kurs skal deltakerne være i stand til å bruke NEK 400:2018 i sitt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske anlegg.

Kursinnhold:
• Forholdet mellom forskrift og norm
• NEK 400:2018 - Elektriske lavspenningsinstallasjoner
• Hvordan normen er bygget opp
• De viktigste endringene i NEK 400:2018
• Tolkning og gjennomgang av vesentlige deler i NEK 400:2018
• Sentrale definisjoner
• Nettsystemene IT, TT og TN
• Beskyttelsestiltak mot elektrisk sjokk
• Beskyttelse mot overstrøm
• Dimensjonering av kabel og vern
• Krav til dokumentasjon
• Jordingssystemer og beskyttelsesledere
• Verifikasjon av ny installasjon,- sluttkontroll, 5 sikre
• Delnorm 823, Bolig

Kompetanse:
Myndighetene (DSB og Ptil) krever at kompetansen skal dokumenteres i bedriftens internkontrollsystem. Dette er blant annet beskrevet i FEK (Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr) og i Petroleumstilsynets HMS-regelverk.

I FEK kreves det at alt personell skal være à jour med den faglige utviklingen. Dette omfatter krav til kunnskap om nasjonalt regelverk og normer, som er nødvendig for de arbeidsoppgaver de skal utføre.

Bedriftsinternt kurs:
Vi kan også komme og holde kurs for din bedrift

Målgruppe for kurset:
Elektrofagarbeidere, saksbehandlere og kandidater til fagprøven

Kursmateriell:
Deltakerne må selv bringe med seg NEK 400:2018. NEK 400:2018 kan eventuelt bestilles av Trainor og utleveres ved kursstart.