NEK 400:2018 - BedriftsinterntKursarrangør: Ikess Norge AS
Sted: Hele landet, Vi holder kurs bedriftsinternt i hele Norge
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Avtales
Varighet: 4 - 6 timer
Pris: Be om tilbud

NEK 400:2018 kom i revidert utgave onsdag 30 mai 2018 og inneholder endringer som er essensielle for å kunne levere en moderne elektrisk installasjon. Den teknologiske utviklingen går fort og NEK 400:2018 er derfor tilpasset solcelleinstallasjoner, lokal lagring av energi og lading av elbil.

Målet med kurset er å oppdatere deltagerne på de viktigste endringene som trådde i kraft 1 juli 2018 og vise hvilke praktiske konsekvenser endringene får og hvordan disse kan etterleves.

Emner
De viktigste endringene i forhold til NEK 400:2014
• Endringer som berører beskyttelsesmetoden automatisk utkobling og jording
• Brannklassifisering av kabler, hvorfor viktig å kjenne til
• Endringer for pro-strømsanlegg
• Noen små endringer i bolig
• Endrede krav for virkeområdet på jordelektroden i TN
• Solcelleinstallasjoner
• Batteriinstallasjoner
• Lading av elbil
• AFDD, lysbueovervåkningutstyr
• NEK 399:2018, kort gjennomgang

Holdes på både 4 og 6 timer.

Ta kontakt med oss for pristilbud og datoforslag.