NDT - Strålevernkurs - onlineSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 08:15 - 15:30
Varighet: 5 dager
Pris: 23.800

Vi tilbyr online-kurs innen strålevern. Dette er et innføringskurs i farene ved bruk av radioaktive kilder og røntgenapparat, som kreves for å kunne arbeide med industriell radiografi eller som strålevernkoordinator i en bedrift.

Kursinnhold:
• Grunnleggende teori om stråling og strålebruk
• Stråletyper og vekselvirkninger
• Enheter, dosimetri og måling innen strålevern
• Transport av radioaktive materialer
• Utstyr brukt ved radiografi og strålevernsarbeid
• Lover og bestemmelser innen strålevern ved industriell radiografi
• Strålevern i praksis m/praktiske oppgaver
• Strålevirkninger og vern mot stråling
• Stråleuhell og uhellsbehandling
• Autorisasjonseksamen

Etter gjennomført kurs kan du:
• Forstå den grunnleggende teori bak stråling og strålevern
• Kunne de grunnleggende bestemmelser innen strålevernsarbeidet
• Kunne utføre dose- og avstandsberegninger
• Lede og håndtere uhellssituasjoner og redningsoperasjoner
• Gjennomføre en sertifiseringseksamen

Målgruppe for kurset:
Kurset passer for personell som skal arbeide med radiografisk testing (RT) gjennom å lede strålevernet på radiografilag, men også for personell er utpekt til å være strålevernsansvarlig i en bedrift. Kurset er også verdifullt for personer som jobber innen kvalitetssikring, kvalitetskontroll, generell inspeksjon, offentlige myndigheter, skoleverket og HMS-relatert arbeid, samt personer som har behov for strålevernskunnskap i sitt arbeid.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer eksaminering

Eksamen / sertifisering:
Kurset avsluttes med eksamen