NDT - Strålevernkurs - onlineSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Mandag kl 10:00 - 15:30, tirsdag - fredag kl 08:15 - 15:30
Varighet: 5 dager
Pris: 23.300
Neste kurs: 22.09.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs innen strålevern. Dette er et innføringskurs i farene ved bruk av radioaktive kilder og røntgenapparat, som kreves for å kunne arbeide med industriell radiografi eller som strålevernkoordinator i en bedrift.

Kursinnhold:
• Grunnleggende teori om stråling og strålebruk.
• Stråletyper og vekselvirkninger.
• Enheter, dosimetri og måling innen strålevern.
• Transport av radioaktive materialer.
• Utstyr brukt ved radiografi og strålevernsarbeid.
• Lover og bestemmelser innen strålevern ved industriell radiografi.
• Strålevern i praksis m/praktiske oppgaver.
• Strålevirkninger og vern mot stråling.
• Stråleuhell og uhellsbehandling.
• Autorisasjonseksamen.

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å:
• Forstå den grunnleggende teori bak stråling og strålevern.
• Kunne de grunnleggende bestemmelser innen strålevernsarbeidet.
• Kunne utføre dose- og avstandsberegninger.
• Lede og håndtere uhellssituasjoner og redningsoperasjoner.
• Gjennomføre en sertifiseringseksamen.

Målgruppe:
Kurset passer for personell som skal arbeide med radiografisk testing (RT) gjennom å lede strålevernet på radiografilag, men også for personell er utpekt til å være strålevernsansvarlig i en bedrift. Kurset er også verdifullt for personer som jobber innen kvalitetssikring, kvalitetskontroll, generell inspeksjon, offentlige myndigheter, skoleverket og HMS-relatert arbeid, samt personer som har behov for strålevernskunnskap i sitt arbeid.

Kurs og eksaminering:
Eksaminering er inkludert

Kursmateriell:
Prisen inkluderer kursmateriell og lunsj under kursets varighet.