Muggsopp kurs - bedriftsinterntKursarrangør: Eriksen HMS Opplæring AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr muggsopp kurs for bedrifter. Arbeidsgiver er pliktig, i følge forskrift om utførelse av arbeid å gi sine ansatte tilstrekkelig opplæring og kunnskap. Dette kan Eriksen HMS Opplæring bistå med.

Muggsopp og inneklimaproblemer er ett økende problem. Mange mener også at den nye TEK 10 gir økt inneklima problematikk. Dette vil, for byggfag, gi utfordringer. Symptomer på eksponering av muggsopp er, dessverre, ofte diffuse. Trøtthet, svimmelhet og uopplagt. Selvsagt er det også mer alvorlige symptomer og skader. Alt dette tar man for seg på dette kurset.

Eriksen HMS Opplæring har utviklet ett eget kurs i fjerning av muggsopp. Dette kan taes som ett eget kurs eller man kan bygge på asbestkurset. Muggsopp er ett stort problem i bygg. I følge Byggforsk sine beregninger er det fukt og muggsoppskader i ca 25% av alle bygg, nytt eller gammel.

• Typer muggsopp
• Fukt og andre årsaker til muggsoppvekst
• På dette kurset går man igjennom sikker metode
• Vernetiltak for utførende og kunde / byggherre
• Prøvetaking og sluttkontroll
• Sykdommer og symptomer
• Tilgjengelig verktøy og utstyr

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Vis flere tilsvarende kurs: