Morgendagens våtrom - hvilke krav og muligheter - bedriftsinterntKursarrangør: KFB AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i prosjektering og utførelse av våtrom - hovedfokus med keramiske fliser for bedrifter. Utfordringen ligger i tilfredsstillende prosjektering og kommunikasjon.

Innhold:

Hva skyldes reklamasjonene:
• Mangelfull prosjektering
• Manglende forståelse for normer og regler
• Manglende kommunikasjon
• Kulturelle forskjeller

Hvilke referanseverdier skal vi benytte:
• NS 3420 leggenormen og NS EN 14411- flisnormen
• Teknisk Forskrift - TEK 10, Saksforskriften SAK 10, Produktforskriften DOK
• Våtromsnormen (BVN), Håndverkerloven og Bustadsoppføringsloven
• Boligsalgsstandarden NS3600
• Andre

Hva er estetikk og hvordan vurderes dette:
• Estetikk er ofte subjektivt - byggherres behov må derfor klargjøres

Underlagets beskaffenhet - NS3420:
• Hvilke hensyn må tas
• Kommunikasjon og prosjektering er essensielt
• Hva kan utførende forlange av underlag
• Konstruksjoner, gulv, vegg, membraner og løsninger
• Hva kreves som ferdig flate
• Planhet, symmetri, sprang, loddavvik etc.
• Fugebredder, løsninger etc.
• Bom, skader og løsninger
• Avvik - hvordan skal det håndteres

Fliskvaliteter - NS EN 14411
• Hvilke avvik er akseptabelt fra flisleverandørene
• Vannoppsug, kvaliteter
• Planhet, krumning, størrelsesavvik etc.
• Krakelering, fargenyanser, fuktskjolder
• Formater

Fallproblematikk:
• Hvordan skal dette håndteres
• Hva sier TEK10
• Preaksepterte ytelser
• Hvilke andre muligheter har vi
• Hva er viktig
• Hvilke sluktyper anbefales
• Planlegging og kommunikasjon er essensielt for et perfekt resultat
• Hvordan håndteres storformat

Tilgjengelighet:
• Krav og løsninger

Produktvalg:
• Gulvkonstruksjoner
• Veggkonstruksjoner
• Membraner

Kontrakter:
• Behov for kontrakter og god prosjektering

Kompendier, sjekklister og andre hjelpemidler - til kursdeltaker:
• Kompendiet i PDF (6 bilder pr side)
• Temaheftet - Vurdering av flisarbeider iht NS3420 2012 (verdi 450,-) PDF
• Temaheftet - KFB tolkning av fallproblematikk TEK-10 m analyser (verdi 400,-) PDF
• Sendes kun ut elektronisk

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Alle faggrupper som prosjekterer og jobber med våtrom

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper, men interesse for faget

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kompendier, temahefter og andre hjelpemidler

Vis flere tilsvarende kurs: