Modul O-7.1 Operasjonelt AnsvarligKursarrangør: Biks
Sted: Hordaland, Bergen
Hordaland
Kursadresse: Vågsgaten 6, 5160 Laksevåg (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon.
Varighet: 2 dager
Pris: 8300
Neste kurs: 23.01.2020 | Vis alle kursdatoer

Hensikten med kurset er å gi operatører en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i NORSOK standard R-003.

Opplæringen skal gi en generell forståelse for oppbygging, innhold og bidra til et akseptert sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.Samtidig som man vil spesielt fokusere på ansvar og holdninger i utførelsen av løfteoperasjoner.
Operasjonelt ansvarlig. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner.

Innhold:
Etter endt kurs skal deltakerne:
1. Kjenne til hvilke lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr. bruk av kraner og løfteutstyr.
2. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av kraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
3. Opplæringen skal gi deltakerne kunnskap om å utøve overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner.
4. Kjenne til hvordan en sikrer helhetlig planlegging av løfteoperasjoner i ulike områder og vurdere sikkerheten i forbindelse med samtidige operasjoner.
5. Kunne redegjøre for SJA – Sikker Jobb Analyse, sikkerhetsbestemmelser for føring av offshorekran, og hvilke forholdsregler som må tas for at kranfører skal kunne verne seg selv og annet personell mot ulykker.
6. Kunne redegjøre for aktuelle forskrifter og retningslinjer for personbefordring.
7. Kjenne til vurdering av enkle løfteinnretninger og oppbevaring av løst løfteutstyr.
8. Kjenne til kompetansekrav ved bruk av ulike type løfteutstyr

Målgruppe for kurset

Målgruppe
Operasjonelt ansvarlig skal:

Sørge for at denne NORSOK-standarden og innretningsspesifikk styrende dokumentasjon blir etterlevd.
Utøve overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner.
Sikre helhetlig planlegging og utførelse av løfteoperasjoner i ulike områder, og vurdere sikkerheten i forbindelse med samtidige operasjoner.
Sørge for tilstrekkelig informasjonsutveksling mellom skift.
Se til at løfteoperasjonene blir utført med tilstrekkelig kvalifisert personell.
Sørge for at standardens krav til oppbevaring av løst løfteutstyr blir oppfylt.

Forkunnskap:
Ingen.

Kursmateriell

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Eksamen / sertifisering

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs. Kursbevis-dokumentasjon brukes ved senere inntak til andre relevante kurs.

Vis flere tilsvarende kurs: