Modul O-1.2 Norsok Standard R-003N og R-005NKursarrangør: Biks
Sted: Hordaland, Bergen
Hordaland
Kursadresse: Vågsgaten 6, 5160 Laksevåg (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 4700

Hensikten med kurset er å gi operatører en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i NORSOK standard R-003.

Opplæringen skal gi en generell forståelse for oppbygging, innhold og bidra til et akseptert sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner. Samtidig som man vil spesielt fokusere på ansvar og holdninger i utførelsen av løfteoperasjoner.

Kursinnhold:
• Termer, definisjoner og forkortelser
• Sikker bruk av løfteutstyr
• Krav ved løfting av personell
• Krav for ulike løfteinnretninger
• Krav for ulike løfteredskap
• Midlertidig oppstilte løfteinnretninger
• Roller og ansvar
• Krav til opplæring
• Krav til lokale prosedyrer
• Sakkyndig virksomhet

Målgruppe for kurset

Personell som skal:
• Utøve signalgiver- og anhukerrollen
• Gjennomføre opplæringsløp som operatør av løfteinnretninger
• Gjennomføre opplæringsløp som rigger
• Gjennomføre opplæringsløp som dekksoperatør
• Gjennomføre opplæringsløp som boredekksarbeider
• Lede / koordinere løfteoperasjoner og andre relevante logistikkoperasjoner
• Verneombud

Forkunnskaper:
• Ingen.

Kursmateriell

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Eksamen / sertifisering

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs. Kursbevis-dokumentasjon brukes ved senere inntak til andre relevante kurs.

Vis flere tilsvarende kurs: