Modul 7 - Rigg stabilitet og ballastering - Nettkurs via TeamsKursarrangør: Promax Maritime AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Privatundervisning
Undervisningstid: Etter avtale eller som angitt
Varighet: 4 dager
Pris: 13.500

Vi tilbyr kurs i rigg stabilitet og ballastering, modul 7 via Teams. Flere rigger har havarert eller blitt skadet gjennom de siste 10-årene grunnet stabilitetsproblemer, ballasteringsfeil eller feil i ballastsystemet.

Innhold:
Stabilitetskrav setter begrensninger på operativ drift av rigger, og det er viktig å forstå og følge disse kravene for å unngå ulykker. Plattformsjefen og ledere om bord må ha en god forståelse av plattformens stabilitet og hva som påvirker denne. Han / hun må kjenne til aktuelt regelverk for stabilitet for flyttbare innretninger, og forstå hvordan dette regelverket påvirker operativ drift gjennom valg av tilstand, KG grensekurver og dekkslastmarginer.

Kursinnholdet er en god blanding av teori og praksis:
• Vektregnskap, tyngdepunkt og hydrostatikk. Lastekalkulatoren
• Stabilitet ved små krengevinkler
• Krengeprøve
• Stabilitet ved store krengevinkler
• Effekt av fri væskeoverflate
• Stabilitetskrav, tilstander og KG grensekurver
• KG margin og dekkslastmargin
• Ballastering. Metodikk, prinsipper og beregning
• Stabilitet ved skadet plattform og sikker oppretting etter skade

Praktisk tilnærming med simuleringsprogrammer, video og 3D animasjon:
I kurset benyttes våre simuleringsprogrammer innen stabilitet og ballastering. Disse består av fartøysimulatorer med spesiell vekt på stabilitetsteori og ballastering. Vi bruker video der vi presenterer stabilitetsteori i praksis (film av modeller i basseng), og kombinerer dette med animasjoner (2D og 3D).

Vi har lang erfaring i å utvikle e-læringskurs innen stabilitet og ballastering:
Vi har levert e-læringskurs i stabilitet og ballastering til Vår Energi (Goliat) og Neptune Energy (Gjøa) og Equinor (Aasta Hansteen). Dette kurset avvikles via Microsoft Teams

Målgruppe for kurset:
• Kurset holdes på norsk

Eksamen/sertifisering:
Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen som må bestås for å få kurset godkjent.

Vis flere tilsvarende kurs: