Mestringskurs for deg som har eller har hatt kreftKursarrangør: Kreftforeningen
Sted: Frisklivssentralen i Ås, (3. etg).
          Møre og Romsdal, Kristiansund
Kursadresse: Rådhusplassen 29, 1430 Ås (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Torsdager, kl.1030-1300:
Varighet: 8 dager
Pris: 250

Kreftkoordinator Lene Sunde og Charlotte Bless fra Frisklivssentralen i Ås kommune arrangerer kurs som består av gruppetrening i psykomotorisk fysioterapi og temasamlinger.

Spesialfysioterapeut Alexander Hansen holder gruppetreningen. Psykomotorisk fysioterapi innebærer at kropp, tanke og følelse utfordres til å skape bedre ytre og indre balanse. Treningene vil bestå av aktiv oppvarming, øvelser og avspenning. Øvelsene bidrar til økt kroppsbevissthet og passer for alle.

Mestring er i fokus ved temasamlingene som omfatter blant annet: kreftrehabilitering, fysisk aktivitet, seneffekter, arbeidsliv og livsglede.

Ta med matpakke for felles lunsj, vi serverer kaffe/te og frukt/snacks.
Til sammen 8 samlinger


program:
Uke 5
Kreftrehabilitering: hvordan leve livet best mulig med kreftsykdom – for personer som har eller har hatt kreft v/kreftsykepleier Elisabeth Nybø, Catosenteret.

Uke 6
Fysisk aktivitet og påvirkning av den psykiske helse. Psykomotorisk tilnærming v/psykomotorisk fysioterapeut Alexander Hansen, Ås helse.

Uke 7
Livsglede og mestring av belastninger v/sykepleier, master i Ernæring, helse og miljøfag, Charlotte Bless, Frisklivssentralen i Ås kommune.

Uke 9
Seneffekter etter kreftbehandling v/overlege, spesialist i onkologi Cecilie E. Kiserud, Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreft, OUS – Radiumhospitalet.

Uke 10
Arbeidsliv etter kreftbehandling, rettigheter og samarbeid med NAV v/Birgitte Petterson, som har erfaring fra Nav og arbeidsrettet rehabilitering, Catosenteret.

Uke 11
Ernæring og kosthold v/klinisk ernæringsfysiolog Ella Marie Heyerdahl, Ås helse.

Uke 12
Mestring av endret livssituasjon relatert til kreft/ kreftbehandling v/kreftkoordinator Lene Sunde, Ås kommune.

Uke 13
Avslutning og evaluering – med matservering.