Medisinsk sekretær (kveld)Kursarrangør: Treider Fagskoler
Sted: Treider Trondheim
          Sør-Trøndelag, Trondheim
Kursadresse: Falkenborgvegen 35C, 7044 Trondheim (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: 2 kvelder pr uke, kl 17:30 - 21:00
Varighet: 2 semestre
Pris: 62.200

Vi tilbyr utdanning som medisinsk sekretær over 2 semester på kveldstid. Etter endt utdanning skal studentene ha en god blanding av teoretisk og praktisk kunnskap. Utdanningen dekker kravene som stilles for å kunne utføre effektivt og nøyaktig arbeid på et kontor i et helseforetak.

Innhold:
Utdanningen inneholder en blanding av teoretiske og praktiske fag som gjør studentene egnet til å arbeide selvstendig på sykehus, legekontor eller andre helseinstitusjoner. Det stilles store krav til effektivitet, nøyaktighet, samt evne og vilje til samarbeid på tvers av profesjoner. Opplæringen legger vekt på å utvikle toleranse, respekt og engasjement i mellom-menneskelige forhold. Det kreves at yrkesutøverne har innsikt i egne og andres reaksjoner. En medisinsk sekretær må kunne imøtekomme ulike menneskers behov for og krav til omsorg og hjelp. Dette forutsetter en forståelse for hvordan livshendelser og sykdom kan innvirke på mennesker.

Agenda:
• Anatomi / fysiologi / sykdomslære
• Psykologi / etikk / pasienthåndtering
• Medisinsk terminologi
• IT-fag
• Kontorfag med journalskriving
• Laboratoriearbeid
• Tilleggs-modul i skiftestuearbeid

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker utdanningen som medisinsk sekretær

Forkunnskaper:
• Du må være fylt 18 år ved studiestart. Det er ingen andre absolutte opptakskrav for denne utdanningen.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer opptaksgebyr og eksamensavgift. Noen lærebøker kommer i tillegg.

Eksamen / sertifisering

Vitnemål utstedes når alle fag er bestått.