Medarbeiderskap og engasjement på arbeidsplassen BedriftsKursarrangør: CoachTeam as
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for mer informasjon

Om engasjement for bedre resultater Dette endags seminaret er utviklet for å få frem nøkkelfaktorene som skaper en positiv følelse av forpliktelse hos medarbeidere.

Deltakerne vil:
øke sin forståelse av klimaet som oppmuntrer til engasjement.

Vi benytter i dette dagskurset 4MAT preferansesystem og prosessmodell som vi mener er nyttig for å forstå og implementere medarbeiderskap og engasjement på arbeidsplassen.

Innsikt i 4MATs læringsstiler skaper for mennesker som arbeider sammen en felles referanseramme, et utgangspunkt som skaper grobunn for mer dynamikk i utvikling, kommunikasjon og læringssituasjoner.

Samarbeid: Hva har dere i teamet bruk for når dere ønsker å maksimere styrker i en arbeidssituasjon, i et møte og en læringssituasjon? Oppdag hvordan dere lett kan øke engasjement og medarbeiderskap sammen.

Å forstå lærestiler skaper trygghet og tillit. Det hjelper oss til engasjement og effektiv kommunikasjon. Å vite hvor folk er mest komfortable hjelper oss til å lytte. Å forstå tilnærminger som både vil roe og utfordre folk er en viktig ferdighet, spesielt når den anvendes med mildhet og høflighet. Å øve på kunsten reell dialog er essensielt.

Respekt og glede over ulikhetene mellom dere, er et overordnet mål for god engasjement og medarbeiderskap

Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
Se "resultater" under våre websider: www.coachteam.no