Mattemestring - slik hjelper og motiverer vi elever - webinarKursarrangør: Konferanseplassen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid:
Mandag kl 10:15 - 17:00
Tirsdag kl 09:00
Varighet: 2 dager
Pris: 2.400

Vi tilbyr konferanse om mattemestring som webinar - slik hjelper og motiverer vi elever i matematikk. Konferansen er for alle som ønsker å hjelpe og motivere sine elever å mestre matematikk.

Program dag 1:
kl 10:15 - 11:00
Sammen er vi dynamitt! Om profesjonsutvikling og skoleutvikling. Svein Hallvard Torkildsen er en norsk lærer og lærebokforfatter. Han er tildelt Holmboprisen fordi, Han har gjennom sin lærergjerning utvist et brennende engasjement i klasserommet. Han gir elevene utfordringer, samtidig som han evner å differensiere undervisningen og når frem til den enkelte elev. Tilliten til egne elever som tenkende mennesker og utøvere av matematikk har vært grunnleggende i hans undervisning, og han har alltid lagt stor vekt på elevenes forståelse av matematikken. Han inspirerer elevene og lar sitt engasjement smitte over på dem.
- Svein Hallvard Torkieldsen, Lærer og forfatter, Matematikksenteret

kl 11:15 - 12:00
Om lærerens evne til å formidle og skape motivasjon i undervisningen. Ofte er mangel på motivasjon og mestringsfølelse grunnen til at mange ikke klarer å henge med i mattefaget. Læreren er viktig for mattemestring og matte kan læres, men læres best av folk som evner å formidle kunnskapen. Dette skaper motivasjon og interesse i undervisningen. Hva er hemmeligheten bak god formidling? Fins et noen gode råd for dette? Professor Karina Bakkeløkken Hjelmervik er bevisst på hvordan hun lærer bort matte.
- Professor karina bakkeløkken Hjelmervik

kl 13:00 - 13:45
Fra utregning til kreativitet og argumentasjon. Skolefaget matematikk handler ikke lenger om det riktige svaret, men om veien dit. Det å forstå og begrunne prosessen veier tyngre. Hva innebærer dette for undervisningen i matematikk?
- Linda G. Opheim, UIA

kl 13:45 - 14:30
Matematikk er ikke fascinerende i seg selv
- Lærer Simen Spurkeland

kl 14:45 - 15:45
Basket-matematikk. Linn Damsgaard, Universitetet København. Barns motivasjon for skolearbeid faller ofte i løpet av skoleåret, og spesielt innen matematikk. Men dette skjer ikke når de har basket-matematikk. Når matematikk blir integrert i kroppsøvingen, stiger elevenes motivasjon, viser ny dansk studie som skal inspirere lærere til å kombinere kunnskap med bevegelse. Linn Damsgaard, PHD student, Universitetet København.

kl 16:00 - 17:00
Algoritmer og programmering - hvordan kan programmering brukes i matematikkundervisningen? I dette foredraget får du en kjapp introduksjon til algoritmisk kunst og mange konkrete eksempler på hvordan man kan være kreativ og kunstnerisk ved å programmere. Vi ser også på hvordan matematiske begreper kan visualiseres og formidles ved hjelp av animasjoner, for eksempel permutasjoner, primtall, brøktall og fraktaler.

Roger Antonsen er førsteamanuensis ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo, gjesteforsker ved UC Berkeley, California, kjent TED-foredragsholder, forfatter, kunstner, populærvitenskapelig formidler, og han har doktorgrad i informatikk. Han er forfatteren av universitetslæreboken «Logiske metoder: Kunsten å tenke abstrakt og matematisk», han er matematikkspaltist i Aftenposten, og driver YouTube-kanalen «Magiske mønstre». Han har også vunnet flere priser for «beste foreleser».
- Roger Antonsen, Matematiker og foredragsholder

Program dag 2:
kl 09:00 - 09:30
Hvordan tilrettelegge for elever som virkelig strever med matematikk? Og hva er de viktigste tegnene på dyskalkuli? Anita har jobbet flere år i skolen som spesialpedagog og PP-rådgiver. Hun var doktorgradsstipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, og jobber nå som førsteamanuensis ved Oslomet og Høgskolen i Østfold. Hun forsker på utvikling av matematiske ferdigheter og hvordan vi kan hjelpe barn som er i risiko for å utvikle matematikkvansker. Hun er også opptatt av forskningskvalitet, og at når man som forsker trekker slutninger av det man har funnet ut så må man etterstrebe at de rent metodologisk har belegg for de slutningene.
- Anita Lopez-Pedersen er førsteamanuensis ved Oslomet

kl 10:00 - 10:45
Mattemagi! Mange synes matte er vanskelig. Mange har også en klar oppfatning av at de ikke kan lære seg matte. Håvard Tjora har lang erfaring med å jobbe med barn og ungdom som sliter med matte. Hans erfaring er at de aller fleste kan lære seg matematikken i skolen. Som oftest dreier vanskene seg om noen få misforståelser, eller noen få grunnelementer som ikke er innlært. Når disse brikkene faller på plass, kommer forståelsen og nysgjerrigheten som skal til for å mestre matematikken. Disse brikkene er det Tjora kaller «grunnpakka» - kan man den, har man de verktøyene som skal til for å ta fatt på de fleste oppgavene man møter i skolen. I Leksehjelp i matematikk går Tjora nøye gjennom hvordan man regner, og ikke minst hvorfor man regner som man gjør.
- Håvar Tjora, Lærer, forfatter og foredragsholder

kl 11:00 - 11:45
Bli bedre på det du allerede er god på! Hvordan kan man arbeide annerledes slik at alle kan bli gode i matematikk? Skage Hansen er matematikklærer ved Engebråten ungdomsskole i Oslo, og er hjernen bak den såkalte Engebråten-modellen, en anerkjent og ettertraktet metode som flere og flere skoler benytter seg av. Hansen har også gitt ut de populære GetSmart-kortene, som har solgt i over 130.000 eksemplarer. I 2018 fikk han Holmboe-prisen for å ha utmerket seg i matematikkundervisningen, og i 2019 utga han boken Få 6 i matte på Kagge forlag.
- Skage Hansen, Matematikklærer og forfatter

kl 13:45
Kunsten å kommunisere det kompliserte. Å formidle komplisert informasjon kan være en utfordring, men det kan også læres. Jo tar utgangspunkt i da han selv, som kunnskapsnerd fra et smalt fagfelt, plutselig ble kastet ut i det å skulle lage storskala informasjons-tv om et tema de fleste kan lite om. Gjennom anekdoter, filmer og demonstrasjoner forteller Jo om arbeidet med tv-suksessen Siffer, om kommunikasjon generelt og kunnskapsformidling spesielt.

Hvordan formidler man kunnskap til kolleger, til media, til mannen i gata? Hvordan får man folks oppmerksomhet, og hvordan holder man på den?Jo viser konkrete eksempler på formidlingsutfordringer de støtte på under arbeidet med matteserien Siffer, og hvordan de løste dem. Jo Røislien er en av Norges mest profilerte forsknings- og vitenskapsformidlere. Han elsker tall, har hår som et norsk skogstroll, drikker pulverkaffe med melk og synes gårsdagen er sterkt overvurdert.
- Jo Røislien, Professor

Konferansier: Bård Borch Michalsen

Bård Borch Michalsen viserektor ved Universitetet i Tromsø. Han er utdannet medieviter og har jobbet som journalist og redaktør det meste av livet. Michalsen har skrevet bøker blant annet om mediehåndtering, profesjonell PR, informasjonsarbeid og om kommategnet, og han holder kurs og foredrag om de samme emnene. Michalsen underviser i profesjonell kommunikasjon ved Universitetet i Tromsø.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker å hjelpe og motivere sine elever å mestre matematikk