Matematikk R1, matematikk for realfag - nettstudierKursarrangør: Campus NooA
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Bli student på nettskolen som følger din timeplan. Studer hvor du vil, når du vil, i et sosialt miljø med dyktige lærere og personlig oppfølging.
Pris: 6290

Dette nettkurset gir deg kunnskap innen matematikk for realfag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram på NooA videregående skole. Det fokuserer på følgende hovedomtåder: geometri, algebra, funksjoner, kombinatorikk og sannsynlighet.

Matematikk R1


Sammen med matematikk R2 dekker kurset kravene til spesiell studiekompetanse i matematikk.

Varighet: Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning: 5 uketimer som tilsvarer 140 årstimer

Finansiering: NooA Videregående er godkjent for lån i Lånekassen. De gir støtte til utdanninger som omfatter minst 50 % av et fulltidsstudium, dvs at du må ha minst 420 årstimer i skoleåret for å få støtte.

Læremidler som inngår i kursprisen: Matematikk for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: Øistein Gjøvik.

Læremidler som ikke inngår i kursprisen: I dette kurset trenger man ikke andre læremidler enn dem som inngår i kursprisen.

Målgruppe: Kurset er utviklet for deg som trenger matematikk for realfag som programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. Det er også for deg som ønsker å gå opp til eksamen på nytt for å få en bedre karakter.

Krav til forkunnskaper: Kurset bygger på matematikk Vg1 T.

Karakterer og kursbevis: Innsendingene og kurset bedømmes med karakterer fra 1 til 6. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet som viser din sluttkarakter. For å oppnå studiekompetanse, må du melde deg opp og bestå privatisteksamen.

Eksamen: Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no . Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.

Frister for oppmelding er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. - 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Pris per eksamen er ca. kr. 300, men kan variere fra fylke til fylke.

Kursbeskrivelse: Kurset er basert på læreplanen i matematikk R1 for www.udir.no/kl06/MAT3-01/

Faget er delt opp i følgende hovedområder/studieenheter:

Geometri
Algebra
Funksjoner
Kombinatorikk og sannsynlighet

I tillegg inngår eksamensoppgaver med løsningsforslag.

Hver studieenhet består av:

Kompetansemål for studieenheten
Tekst om emnet
Bloggoppgaver
Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
Andre øvingsoppgaver og quizzer
Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer