Master of Science in Marketing - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Pris: Ta kontakt

Vi tilbyr kurs i Master of Science in Marketing som nettkurs. MSc in Marketing gir deg en bred innsikt i markedsføringsbegrepet og du vil lære om grunnleggende markedsføringsprinsipper.

Beskrivelse:
I samarbeid med Heriot-Watt University kan Høyskolen Kristiania Nettstudier tilby et Master of Science (MSc) in Marketing i Norge. Dette intellektuelt utfordrende studiet vil gjøre deg kompetent for å være morgendagens markedsføringsleder. Det vil sette deg i stand til å løse reelle problemer og ta velinformerte beslutninger som kan forvandle markedsføringen i organisasjonen.

Studieinformasjon:
Bedrifter blir stadig mer avhengig av effektiv bruk av relevante og oppdaterte data og informasjon for å nå markedsføringsmål, skape konkurransefortrinn og fatte beslutninger når det gjelder valg av målmarkeder, posisjonering, prising, produkt- og tjenestedesign, salgsfremstøt og distribusjon.

Svært ofte er det psykologiske variabler involvert i markedsføringen, og problemstillingene du vil stå overfor når du jobber med dette har ikke nøyaktige kvantitative egenskaper som ofte kjennetegner mange av utfordringene som er knyttet til for eksempel regnskap og finans. Beslutningene som skal fattes, må ofte fattes under dynamiske og turbulente markedsforhold, og dette skaper både utfordringer og muligheter for selskaper. Med MSc in Marketing lærer du om dette, og forbereder deg på å bli morgendagens markedsføringsleder.

Videre vil du lære om hvordan du utvikler markedsføringsstrategier som utnytter bedriftens situasjon og markedsforholdene på en best mulig måte. Du vil også få verdifull kunnskap om hvordan du på grunnlag av kritisk analyse og evaluering kan ta de rette beslutningene. I svært konkurransepregede markeder kan markedsføringsbeslutningene dine avgjøre om et produkt eller en tjeneste lykkes eller ikke. Det er derfor avgjørende at du innehar kompetanse som gjør deg trygg på å ta beslutninger som baserer seg på kritisk analyse og evaluering.


Målgruppe for kurset:
Passer for deg som har en grad i ikke-bedriftsøkonomiske fag som ønsker å bygge en karrière innenfor markedsføring, og enkeltpersoner som har bedriftsøkonomisk arbeidserfaring og nå ønsker å gå over til å jobbe med markedsføring, eller å oppgradere kompetansen. Studiet passer videre for deg som har behov for et anvendt og vidtrekkende grunnlag fremfor et teoretisk perspektiv.

Opptakskrav:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer eksamensavgift, tilgang til Learning web og elektronisk pensum.

Eksamen/sertifisering:
Heriot-Watt University arrangerer 2 eksamensperioder i året: Major diets og Minor diets.