Master i praktisk lederskapKursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Kirkegata 24, 0153 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (90 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart september - Rullerende opptak
Varighet: 3 år på deltid/samlingsbasert
Pris: 100.000 pr modul

Master i praktisk lederskap er et utradisjonelt, nyskapende, utfordrende og krevende program fra Høyskolen Kristiania, med samarbeidspartnere som EDHEC Business School og lederutviklingsmiljøet Timbr.

Godt lederskap er viktigere enn noen gang gitt globale og lokale utfordringer innen samfunn, næringsliv og offentlig sektor.

Høyskolen Kristiania introduserer nå en helt ny erfaringsbasert mastergrad i praktisk lederskap. Gjennom studiet vil du utvikle kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse for å ta lederskap i denne krevende og uforutsigbare hverdagen. Studiet er oppdatert for et arbeids- og organisasjonsliv i hurtig endring. Herunder utviklingen innen teknologi, økonomi og klima som setter dagens premisser, og hvordan du kan utvikle ditt lederskap i dette krevende terrenget.

Forskere med næringslivserfaring
Master i praktisk lederskap kombinerer forskningsbasert lederutvikling med personlig utvikling. Du vil møte en kunnskapsrik fagstab med lang erfaring fra undervisning og meritterende forskning. Alle fagpersoner har selv ledererfaring fra næringslivet fra både nasjonale og internasjonale virksomheter.

Utviklet med EDHEC og Timbr
Denne mastergraden er en videreutdanning og er tilpasset deg som er i arbeidslivet. Master i praktisk lederskap tilbys på deltid over 3 år. Undervisningen er samlingsbasert. Undervisningssamlingene er utviklet i samarbeid med lederutviklingsmiljøer ved EDHEC Business School og Timbr.

Masterstudiet passer for deg som har noen års ledererfaring og som ønsker å utvikle din lederrolle. Du vil på masterstudiet jobbe sammen med andre ledere og fagpersoner med å utvikle egen faglig og personlig ledelsespraksis.

På dette masterstudiet vil du møte og få arbeide med likesinnede ledere. Dette vil gi deg mulighet for god erfaringsutveksling og anledning for å bygge et solid og verdifullt nettverk. For å kunne søke opptak til mastergraden kreves det 2 års ledererfaring på mellomnivåer fra private, offentlige eller frivillige organisasjoner.

Modulbasert mastergrad
På Master i praktisk lederskap kan du velge mellom å søke deg til 3 års mastergrad på deltid av 90 studiepoeng, eller ved å velge en og en mastermodul av 30 studiepoeng. Mastermodulene du kan velge mellom er:

• Praktisk lederskap modul 1: Omgivelser, posisjonering og teamet
• Praktisk lederskap modul 2: Organisasjonen, deg selv og utvikling (Kommer)
• Praktisk lederskap modul 3: Masteroppgave (Kommer)

Hva lærer du?
Master i praktisk lederskap er et utviklingsorientert program hvor du vil få det siste innen faglig og teoretisk påfyll fra forskere. Du vil, sammen med andre ledere og lederutviklere, jobbe med din egen utvikling og evne til å ta ansvar og utøve ledelse.

Masteren bygger på 13 år med læringseksperimenter, og vil gi deg kunnskap og ferdigheter til å blant annet lede mennesker, gjennomføre avanserte ledelsesoppgaver, prosesser og prosjekter. Samtidig vil du takle krevende organisatoriske utfordringer og komplekse rammebetingelser.

Ledere må balansere stabilitet med endring, kortsiktighet med langsiktighet, og organisasjonsbygging med strategiske nysatsinger. Dette er rammebetingelser for ledelsesutøvelse. Det er derfor ikke nok å gå på autopilot eller stole på medfødte evner. Ledelse er livslang læring og hardt arbeid. Det å utvikle seg som leder krever selvinnsikt, brutal ærlighet med seg selv, vilje til å jobbe med egne mønstre over tid, og evne til å ta inn ny kunnskap.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker master i praktisk lederskap

For å kunne søke på studiet må du oppfylle følgende krav:

Karakterkrav:
• Minimum gjennomsnittskarakter på 3,5. (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1)

Fagkrav til fordypningsfagene i grunnutdanningen:
Fagkravene er minst 80 studiepoeng innen økonomisk-administrative fag, hvorav det i:
• Metodefag kreves at kandidatene har tatt et innføringsemne i samfunnsvitenskapelig metode på 7,5 studiepoeng
• Økonomifag kreves at kandidatene har tatt et innføringskurs i bedriftsøkonomi på 7,5 studiepoeng
• Organisasjonspsykologi eller organisasjonsteori kreves at kandidatene har tatt 7,5 studiepoeng

Kursmateriell

Pris
Modul 1: 100 000 kr
Modul 2: 100 000 kr
Modul 3: 50 000 kr