Maskinfører praksis, modul 3 og 4 - bedriftsinterntSted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 5 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr maskinførerkurs praksis - modul 3 og 4 for bedrifter. Hensikten med vårt masseforflytning og maskinkurs er å gi personer som arbeider med masseforflytning kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll.

Maskinfører skal kunne bruke maskinen slik at uhell og ulykker knyttet til bruken unngås. Vårt maskinkurs vil skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå under masseforflytning og bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass

Modul 3.1 Praktisk bruk - Grunnleggende praktisk opplæring (8 skoletimers varighet):
• Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på aktuelle maskiner
• Kontrollpunkter på maskinene
• Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
• Bruksområder og betjening av aktuelle maskiner
• Maskinens arbeidsområde
• Maskin brukt til løfting av last
• Bruk av løfteredskap
• Praktisk bruk av maskinen

Modul 4.1 Kjøring (32 skoletimers varighet):
• Repetisjon modul 3.1
• Praktisk øvelse i bruk av maskiner

Praksis gjennomføres i Tromsø, Alta, Bergen & Oslo etter avtale.

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Forkunnskaper:
• Fellesteori - modul 1.1
• Maskin teori - modul 2.1

Praksis:
• Deltager må ha fylt 18 år

Eksamen / sertifisering

Kursavgiften inkluderer kompetansebevis og oppkjøring