Maskinførarkurs - klasse M2 - M4 - M6- Nettkurs direkteKursarrangør: Gillen AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Kl 09:00 - 16:00
Varighet: 4 dager
Pris: 6.000

Vi tilbyr kurs i maskinfører og anleggsmaskiner M2-M4-M6. Målsettingen med opplæringen er å gi anleggsmaskinførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av anleggsmaskiner.

Innhold:
Opplæringen gir elevene god innsikt i prinsippene for maskinenes konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruk av masseforflytningsmaskiner unngås.

Masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15 kw ( 20,4 hk ) er underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring. Kurset gjennomføres i henhold til offentlig godkjente læreplaner og dekker Arbeidstilsynets krav til sikkerhetsopplæring.

Vi tilbyr bruk av simulator som en del av den praktiske opplæringa.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker maskinkurs i masseforflyttningsmaskin, klasse M2 - M4 - M6

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper