Markedsanalyse, kvalitativ metode - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7.5 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Vi tilbyr kurs i markedsanalyse, kvalitativ metode som nettkurs. Markedsanalyse kvalitativ metode skal gi deg innsikt i ulike kvalitative fremgangsmåter og analyser, og hvordan disse kan benyttes og kvalitetssikres i praksis.

Beskrivelse:
Markedsanalyse kvalitativ metode skal lære deg å være kritisk til egen og andres forskning og markedsundersøkelser. Videre skal du bli mer oppmerksom på å benytte riktig fremgangsmåte ved innsamling og analyse av empiri. Til slutt skal du lære å være mer aktpågivende ved bruk av kilder, både i form av kildekritikk og ved henvisning til kilder i akademisk arbeid.

Markedsanalyse kvalitativ metode består av følgende tema:

Fellesdel:
• Hvorfor metode
• Etiske og praktiske avveininger
• Metodedebatten
• Problemstilling
• Forskningsdesign
• Hva slags data skal vi samle inn
• Tolkning og konklusjon
• Rapportering
• Hvordan skrive en akademisk oppgave (bacheloroppgaven)

Kvalitativ del:
• Kvalitative undersøkelser
• Design og gjennomføring
• Forskningsstrategier
• Datainnsamling
• Analyse
• Evaluering av kvalitative analyser
• Etiske refleksjoner

Læringsmål:
Markedsanalyse kvalitativ metode skal gi deg en forståelse av fordeler og ulemper ved kvalitative metoder. Du skal også lære hvordan problemstilling, teoriforankring, datainnsamlingsmetode og analyseteknikker påvirker undersøkelsens gyldighet.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samlinger samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Kurs i studieteknikk
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Fremmøteeksamen - varighet 3 timer