Managing Personal Competencies - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr kurs i Managing Personal Competencies som nettkurs. Det primære målet med kurset Managing Personal Competencies er å sikre at du tilegner deg en rekke generiske ferdigheter knyttet til personlig effektivitet, og ferdigheter knyttet til de viktige HR-funksjoner.

Innhold:
De generiske ferdighetene omfatter selvbevissthet og refleksjon, selvledelse, kommunikasjon, organisering og planlegging, lederskap og innflytelse samt grunnleggende tallforståelse som omfatter økonomisk tallforståelse og statistisk tallforståelse.

Managing Personal Competencies består av følgende tema:
• Ferdigheter knyttet til personalledelse: endringsledelse og teamarbeid
• Ferdigheter knyttet til rekruttering av ansatte: planlegging av menneskelige ressurser, rekruttering og utvelgelse samt innsettelse
• Ferdigheter knyttet til å holde på og utvikle personale: læring og utvikling, prestasjonsstyring og belønning og arbeidstakerforhold (forhandlinger, disiplin, klager og konfliktløsning).

Gjennomføring:
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

Tidsbruk:
På normert deltid vil du bruke 2 år på hele graden. Det er da forventet at du tar 2 kurs pr. semester og 3 på det siste semesteret. Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg. Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs. Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i Managing Personal Competencies

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Elektronisk pensum
• Tilgang til Learning web
• Eksamensavgift

Eksamen / sertifisering

Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen