Malekurs for barn (8 - 16 år)Sted: Oppmøte Rådhuskaia senest kl 09:30 sommeren 2019
          Oslo, Sentrum
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:30 - 16:00
Varighet: 5 dager
Pris: 2.900

Vi tilbyr malekurs for barn og ungdom på Hovedøya. Øyas flotte natur og historiske klosterruiner, krutthuset med kanonene og storslagne utsikt over fjorden gjør Hovedøya til en fantastisk arena for å lære å male landskap.

Ved å stå midt i landskapet vi maler, opplever vi farger annerledes enn hva vi gjør når vi bare skal tenke oss hvordan tingene ser ut. Klisjétenkning gis det lite rom for i møte med naturen personlig. Det blir 15 elever pr kurs hvor det er 5 deltakere pr lærer er derfor passende antall. Vi skal ha det trivelig i disse 5 dagene kurset varer.

Været og klær:
Værgudene har vi dessverre ingen kontroll over, men vi har mulighet innendørs ved behov. Det kan til tider bli nesten uholdbart varmt og det er ikke bare å flytte seg i skyggen når man maler et bestemt motiv. Det er derfor svært viktig at alle har med seg solkrem og solhatt.

Oppmøte:
Vi møtes hver morgen ved Rådhuskaia senest kl 09:30. Båten bruker ca 10 minutter på turen til Hovedøya. Vi er tilbake ved Rådhuskaia litt før kl 16:00. De som trenger følge hjem, må hentes da.


Målgruppe for kurset:
Barn og ungdom i aldersgruppen 8 - 16 år


Kursmateriell:
Alle må ha med seg maleklær! For øvrig har man med seg mat og drikke, samt penger til båten. På båten gjelder Oslo Sporveiers billettsatser. Vi benytter oss av vannbasert, dekkende maling og maler på grunnede plater som måler ca 50 x 70 cm.