Male- og inspirasjonskurs for bedrifter og grupper



Kursarrangør: Aftenskolen Rogaland
Sted: I din bedrift eller i våre lokaler
          Rogaland, Stavanger
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 3 timer
Pris: Avtales

Vi tilbyr male- og inspirasjonskurs for bedrifter og grupper. Gi din bedrift og dine ansatte en ny opplevelse. La de ansatte oppdage nye sider ved seg selv gjennom kunstnerisk utfoldelse.

Innhold:
Etter en kort innføring i fargelære, komposisjon, form og teknikker blir den enkelte deltaker utstyrt med lerret, pensel og farger. Deltakerne kan utfolde seg fritt eller få tildelt et tema, gjerne noe som har med bedriftens visjoner, målsetning og verdigrunnlag å gjøre.Kurset kan også legges opp slik at deltakerne deles inn i grupper hvor oppgaven er å male ett felles bilde. Kurset har mest fokus på skaperglede og humør, men forteller også noe om mestring, kaos, tap av kontroll og endringsvillighet. Alle får personlig oppfølging og veiledning underveis. Vi har egne kurslokaler, men har også mulighet for å avholde kurset hos kunden. Vi kan også sørge for servering før, under eller etter kurset.

Målgruppe for kurset:
Bedrifter og grupper

Antall deltagere: minimum 5 personer

Vis flere tilsvarende kurs: