Makeup-skoleSted: Christiania Torv, rett ved Akershus Festning.
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Rådhusgaten 30, 0151 OSLO (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Mandag - fredag kl 09:30 - 15:30
Varighet: 1 år
Pris: 140.000

Vi tilbyr makeup-skole. Skolen går over 1. år. Innen hvert fag går faglærer igjennom en eller flere demonstrasjoner etter den teoretiske delen er gjennomgått. Den teoretiske delen består ofte av utdeling av kompendiet, forelesning, teoretisk gjennomgåelse av teknikker etc.

Dette kan foregå ved bruk av prosjektor, film gjennomgang, bruk av videokamera og fotokamera, magasiner, bøker m.m.

Makeup faget er et praktisk fag med mye teknisk trening. For en makeup artist er de praktiske ferdighetene viktige. Derfor er forholdet mellom teori og praksis balansert opp mot dette, teori utgjør ca 30% og praktisk trening utgjør ca 70%.

I løpet av skoleåret vil skolen motta mange hendvendelser i forbindelse med jobbeoppdrag. Dette ser vi på som svært positivt og imøtekommer så godt det er mulig og så langt det er forenlig med skolens timeplan og agenda. Svært ofte er det forespørsler fra nylig utdannede fotografer i forbindelse med planlagte fotosessions, men det kan også være mer reelle jobber, både privat baserte og kommersielle

Evalueringsgrunnlag:
Prøver (antall: 5 – hvor den siste er en heldagsprøve – casebasert med spørsmål) Vi opererer med et system hvor vi etter forskjellige emner har prøver med 10 spørsmål som tar for seg de viktigste aspektene innenfor de ulike områdene. Dette mener vi er nødvendig for at skolen skal kunne få et innblikk i hvordan studentene tar til seg den teoretiske kunnskapen, og at de er i stand til å forvalte dette i praksis. Dette er viktig også for studentene, for på den måten vil de kunne teste seg selv i faget, noe som kan være med på å hjelpe dem videre i utviklingen deres.

Eksamen/sertifisering:
Eksamen går over 3 dager og omhandler fagene: skjønnsminke, spesialeffekter og teater. Studenten skal løse en prosjektbasert oppgave, og da ved fremvisning legge til grunn inspirasjon, fremgangsmåte og i tillegg kunne svare muntlig på spørsmål som omhandler fagene de er oppe i. Her er det både interne og eksterne sensorer som bedømmer.

Eksamen – inkludert 3 forberedelsesdager: ca. 27 timer

Vis flere tilsvarende kurs: