MVA over landegrensene - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 7 timer
Pris: fra 3.000

Vi tilbyr kurs i MVA over landegrensene som nettkurs. Kurset tar for seg internasjonal varehandel og handel med fjernleverbare og stedbundne tjenester over landegrenser.

Kursinnhold:
Kurset gjør deltakerne i stand til å forstå hovedreglene for merverdiavgift ved grenseoverskridende transaksjoner og foreta korrekt avgiftsbehandling. Kurset dekker alt fra kjøp av enkel programvare fra utlandet fjernlevert via internett til mer komplisert grenseoverskridende handel.

Agenda:
• Norske MVA-regler ved innførsel og utførsel mv.
• Innførsel og utførsel av varer
• Innførsel og utførsel av tjenester
• Fjernleverbare tjenester og andre tjenester
• Overføringer mellom selskaper og filialer
• Særlige avgiftsområder som petroleumsvirksomhet, leveranser til skip og fly, vare- og persontransport mv.
• Refusjon av merverdiavgift i Norge
• EU-relaterte problemstillinger
• Transaksjoner Norge - EU
• Refusjonsordninger i EU

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• S/A 7 timer

Revisor:
• Skatt 7 timer

Målgruppe for kurset

Kurset retter seg mot deg som arbeider med innførsel eller utførsel av varer og/eller tjenester i en eller annen form.

Forkunnskaper:
• Kurset er på et avansert nivå og forutsetter forkunnskaper innen merverdiavgift