MVA 2017 - ofte stilte spørsmål og nyheter - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 7 timer
Pris: fra 3.000

Vi tilbyr nettkurs om MVA 2017 - ofte stilte spørsmål og nyheter. Kurset gir en oversikt over lovendringer og andre nyheter innen merverdiavgift, samt en gjennomgang av sentrale begreper og definisjoner.

Innhold:
Videre fokuserer kurset på den nye skattemeldingen og nytt system for innførselsmerverdiavgift, samt internasjonal handel og andre sentrale emner. Kurset er praktisk innrettet med flere eksempler og illustrasjoner.


Agenda:

Nyheter om MVA:
• Lovendringer
• Ny skatteforvaltningslov
• Ny skattemelding og nytt system for innførselsmerverdiavgift

Sentrale begreper:
• Varer / tjenester
• De ulike tjenestebegrepene
• Omsetningsbegrepet
• Merverdiavgiftsområdet
• Unntak og fritak
• Praktiske eksempler på fritak
• Praktiske eksempler på unntak

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret:
• Ulike typer registrering
• Eksempler

Ny skattemelding for merverdiavgift:
• Gjennomgang av nye poster
• Ulike skattleggingsperioder (terminer)

Uttaksmerverdiavgift og justeringsregler:
• Uttak av varer
• Praktiske eksempler
• Kapitalvarebegrepet
• Eksempler på justering

Internasjonal handel:
• Innførsel og utførsel av varer
• Nytt system for innførselsmerverdiavgift
• Tjenester over landegrensene
• Fjernleverbare tjenester
• Elektroniske tjenester
• Praktiske eksempler

Beregningsgrunnlag:
• Hovedregler
• Viderefakturering og kostnadsdeling
• Sammensatte ytelser

Fradrag for inngående merverdiavgift:
• Vilkår for fradragsretten
• Aktuelle saker / tema
• Når er fradragsretten avskåret
• Dokumentasjonskrav

Skatteetatens kontroller:
• Kontroller og bokettersyn
• Opplysningsplikt
• Tilgang til elektronisk arkiv

Ofte stilte spørsmål:
• Diverse spørsmål
• Tips & råd


Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• S/A 7 timer

Revisor:
• Skatt 7 timer

Målgruppe for kurset

Kurset er aktuelt for regnskapsførere, regnskapsmedarbeidere, økonomiansvarlige, revisorer og andre som jobber med merverdiavgift.