MS Project videregåendeKursarrangør: Gateway AS
Sted: Solli Plass
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 7.950

Vi tilbyr videregående kurs i MS Project. I alle faser av et prosjekt er riktig bruk av dataverktøy en effektiv metode for å optimalisere tilgjengelige ressurser, beregne kostnader og samtidig dokumentere prosjektets avvik og fremdrift.

Ved å anvende MS Project på en effektiv måte benyttes verktøyet til bl.a. planlegging, tidfesting av aktiviteter, bruk av ressurser knyttet til aktiviteter, kostnadsberegning og prosjektoppfølging.


Kursinnhold:

Strukturering:
• Strukturering av et omfattende prosjekt

Avhengighet / ressurser:
• Etablering av avhengigheter og ressurser til alle aktiviteter

Rapporter:
• Produsere rapporter og foreta analyser av det foreliggende materialet i prosjektet

Oppfølging:
• Oppfølging av prosjektet

Filter:
• Bruk av filtre for sortering av relevant datagrunnlag i prosjektet

Redigering:
• Tilpasning av tabeller, visninger og rapporter

Flere prosjekter:
• Arbeide med flere prosjekter, konsolidering og anvendelse med ressurs-pool

Krysskoblinger:
• Krysskoblinger mellom flere prosjekter

Gannt- Diagram:
• Tilpasning av Gannt-diagram og visninger

Tilpasse verktøy:
• Etablere brukertilpassede menyer, verktøybruk, kommandoer og knapper

Funksjoner:
• Bruk av funksjoner i verktøyet for arbeidsgrupper

PERT-diagram:
• Bruk av PERT-diagram, endring av lay-out og formateringer

Analyser:
• Analysering vha. PERT-metode. Nåverdi-metode og bruk av Excel

HTML:
• Lagring av prosjektplan i HTML-format

Hyperkoblinger:
• Bruk av Hyperkoblinger


Metodikk:
Gateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring. I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer. Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.

Målgruppe for kurset

For deg som ønsker en dypere innsikt i hvordan programmet kan benyttes og bidrar i større grad til å tilpasse verktøybruken for mer individuelle behov, avhengig av prosjektets karakteristikk og egenskaper. Undervisningen legger vekt på en kombinasjon av relevant teori og praktisk bruk av prosjektfagets mange muligheter og bruk av MS Project.

Forkunnskaper:
• Kurset betinger kunnskap tilsvarende innføringskurs i MS Project

Vis flere tilsvarende kurs: