MS Project grunnleggendeKursarrangør: Gateway AS
Sted: Solli Plass
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 7.750

Deltakerne vil på dette kurset lære å benytte MS Project som verktøy for prosjektstyring. De vil lære å bruke de viktigste funksjonene, og kjenne til grunnleggende prinsipper som programmet bygger på. Deltakerne vil lære etablering av prosjektplan, og håndtering av ressurser og kostnader.

Målsettingen er at deltagerne skal på en effektiv måte kunne benytte MS Project som verktøy for prosjektstyring etter at kurset er ferdig. De vil lære å bruke de viktigste funksjonene, og kjenne til grunnleggende prinsipper som programmet bygger på. Deltakerne vil lære etablering av prosjektplan, håndtering av ressurser og kostnader. Deltakerne vil kunne analysere data og lage rapporter.


Kursinnhold:

Prosjektstyring:
• Planlegging og styring av prosjekter. Planlegging, oppfølging, rapportering.

MS Project:
• Programvinduet, Visninger. Utskrifter

Planlegging av prosjekt:
• Aktivitetsliste, milepæler, gjentatte aktiviteter

Tidfeste aktiviteter:
• Avhengighet, avhengighetstype, Koble aktiviteter, forsinking

Rapporter:
• Kartlegge ressursbehov, lage ressursliste, arbeidskalendere

Ressurser:
• Tildeling av ressurser, endre ressurskonflikter

Kostnader:
• Knytte kostnader til ressurser, variable ressurssatser, faste kostnader, kostnadsinformasjon-rapport.

Prosjektoppfølging:
• Den kritiske linjen, referanseplan, registrering av virkelig informasjon, Sammenligne referanseplan og virkelig informasjon.


Metodikk:
Gateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring. I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer. Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.

Målgruppe for kurset

Forkunnskaper:
• Deltakerne bør ha kjennskap til bruk av Windows og Windows-programmer. Dersom man er ukjent med bruk av PC eller Windows-programmer kan man først gå på et PC-intro kurs.

Kursmateriell

Dokumentasjon: DataPower: Kom igang med MS Project

Vis flere tilsvarende kurs: