MS Project: Planlegging og oppfølging av prosjekterKursarrangør: Glasspaper AS
Sted: Rogaland, Stavanger
Rogaland
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 9.990

Med Microsoft Project får du et godt verktøy for planlegging og oppfølging av prosjekter. Dette kurset lærer deg å håndtere ressurser, aktiviteter og budsjett. Du kan opprette, oppdatere og gjøre enkel oppfølging i et prosjekt.

Vi går igjennom hvordan du, både grafisk og i tekst, ser effekten av forandringer i prosjekt og hvordan du kan skrive ut dine prosjektplaner.

Kursinnhold:
• Prosjektterminologi
• Arbeidsmåte
• Angi aktiviteter
• Dele opp aktiviteter i ulike faser (opprette Work Breakdown Structure)
• Angi milepæler i prosjektet
• Simulere forandringer i prosjektstart / prosjektavslutning
• Lage sammenheng mellom aktiviteter
• Grunnleggende ressursplanlegging
• Budsjettering av prosjekt
• Prosjektoppfølging
• Sammenligning mellom opprinnelig plan og virkelig utfall
• Skrive ut ferdige rapporter
• Tilpasse Gantt-diagram
• Arbeide med ulike tidsenheter
• Arbeide med tidsfrister og betingelsesdatoer
• Arbeide med ressursers ulike arbeidstid
• Skjemalegging av repeterende aktiviteter
• Andre tilpasninger og kobling mot andre programmer

Målgruppe for kurset

Dette kurset er for alle som ønsker å benytte MS Project på en optimal måte i sine prosjekter.

Forkunnskaper:
• Deltagere på dette kurset bør ha erfaring med bruk av Excel eller Access, samt grunnleggende kunnskap om prosjektlederens rolle.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer lunsj, kaffe og kjeks.