MS Office 3 moduler - nettkursKursarrangør: AOF Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når som helst
Varighet: 15 timer
Pris: 3.000

Stadig flere bedrifter har behov for folk med kunnskaper om data og databehandling. Kan du dokumentere at du har slik kunnskap?

Noen velger å ta Datakortet som man oppnår ved å gjennomføre og bestå 7 sertifiserende tester og derigjennom så blir man sertifisert som bruker på de vanligste kontorapplikasjonene. Andre velger å fokusere på å tilegne seg kunnskaper om de mest benyttede Windows programmene uten å ta tester.

Mål med kurset:

Deltakeren skal tilegne seg kunnskaper om grunnleggende IT-forståelse og Windows programmene og etter avsluttet kurs kunne jobbe smartere og mer effektivt.


Kurset MS Office 3 Moduler tar for seg:

• Grunnleggende IT-forståelse
• Access
• PowerPoint


Gjennomføres på Internett, interaktivt. Kurset inneholder tekst, bilder, videofremvisninger, små tester og en mengde oppgaver. Enkelt og fleksibelt.

Kursdeltageren har on-line tilgang i 12 måneder fra man starter å ta kurset. Dette gjør at man har tilstrekkelig tid til å tilegne seg nødvendige kunnskaper.

Målgruppe for kurset

Krav til forkunnskaper:
Et innføringskurs i data eller noe erfaring med data fra før er nødvendig.

Kursmateriell

Kursavgiften er inkl. mva.

Eksamen / sertifisering

Sertifiserende tester:
Etter avsluttet selvstudium vil man kunne avlegge sertifiserende tester on-line hos et godkjent testsenter.