Lukkede energianlegg: Vannbehandling og ettersynKursarrangør: Kompa AS
Sted: Hele landet, Hos bedriften eller som webinar
          
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Nettkurs og nettstudie
Varighet: 7 timer

Dette er et innføringskurs i vannbehandling av lukkede væskebårne varme- og kjøleanlegg, energibrønner og gjenvinnere.

Dette er et innføringskurs i vannbehandling av lukkede væskebårne varme- og kjøleanlegg, energibrønner og gjenvinnere. Etter endt kurs skal man ha en god forståelse av hvorfor vannbehandling er viktig, hvordan man kan identifisere problemer og aktuell avvikshåndtering og forebygging.

I kurset gjennomgås hvilke konsekvenser det kan få å ikke ha god vannbehandling. Det gis en gjennomgang av ulike korrosjonsprosesser og hvordan dårlig vannkvalitet og korrosjon gir store problemer i anleggene – som driftsproblemer og økt energibruk. Etter endt kurs skal man kunne identifisere status på eget anlegg og iverksette nødvendige tiltak for avvikshåndtering og god vannbehandling.AGENDA

• Problemer som kan oppstå i varme og kjøleanlegg

• Konsekvenser av problemene

• Funksjon og utfordringer til ulike energibærere

• Analyse, feilsøking og avvikshåndtering

• Vannbehandlingsmetoder

• Kontroll, oppfølging og serviceKursholder: Van Ha Doan

Van Ha er utdannet Cand. Scient i kjemi fra Universitet i Bergen. Han har siden år 2000 jobbet med vannbehandling, legionellakontroll og kjemikalie håndtering både onshore og offshore. Van Ha har solid erfaring som kursholder innen vannbehandling, og har gjennom yrkeskarrieren
jobbet som produktsjef, produkt- og forretningsutvikler.

Eksamen / sertifisering

Etter kurset gjennomføres en kort flervalgsprøve. Bestått kurs gir Kompa Kurssertifikat.