Lufttransport av farlig gods (Norsk, Engelsk) - nettkursKursarrangør: AOF Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 timer
Pris: 1.435

Vi tilbyr kurs i lufttransport av farlig gods på Norsk og Engelsk som nettkurs. AOF har opparbeidet seg flere tiårs erfaring med HMS / arbeidsmiljøopplæring og er i dag en av landets største, beste og eldste tilbydere.

Innhold:
Kurset gjør deltakeren i stand til å utføre sine oppgaver vedrørende farlig gods, sikre at personellet blir oppmerksomme på de faremomenter som kan oppstå vedrørende farlig gods samt hvordan slikt gods identifiseres, behandles og lastes. Kurset er i overensstemmelse med krav i IATA Dangerous Goods Regulation, tabell 1.5 A, kategori 8, 9 og 11 (Passenger Handling Staff) og EASA part SPA.DG.105(a).
Kurset inneholder følgende emner:

Agenda:
• Innledning
• Farlig gods
• Klasser
• Pakking og emballasje
• Merking
• Lasting
• Dokumentasjon
• Nødprosedyrer
• Test

Målgruppe for kurset:
Alle som er involvert i lufttransport av farlig gods

Kursspråk:
Kurset holdes på Norsk og Engelsk

Eksamen / sertifisering:
Nettbasert sluttest