Lønn og skatt, nyheter 2018 / 2019 - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 7 timer
Pris: fra 3.000

Vi tilbyr nettkurs om lønn og skatt, nyheter 2018 / 2019. Reglene på lønnsområdet endres hvert eneste år. Det er et vell av detaljer som den som arbeider med faget forventes å ha full kontroll over.

Innhold:
Målsetningen med kurset er å gi trygghet for at lønnsarbeidet utføres riktig. Feil på dette området får i mange tilfeller store økonomiske konsekvenser. Lønn er ett av de mest virksomhetskritiske områdene. Selv om man i hverdagen forsøker å følge med på alle endringer, er det svært lett å overse ting. Her får du en samlet gjennomgang av alle viktige endringer. Vi ser også på relevante bindende forhåndsuttalelser, uttalelser fra Skattedirektoratet og Finansdepartementet og dommer på lønnsområdet, samt det som er varslet og vedtatt av endringer for 2019.

Agenda:
• Endringene i statens reiseregulativer pr 22.06.2018
• Nye skatteregler for dagdietter
• Nye skatteregler for døgndietter
• Opsjoner i oppstartselskaper
• Arbeidsgiveravgift
• Firmabilsatser og regler 2018
• Nye skatteregler for el-biler
• Fri kost og losji
• Satser for normrente ved rimelig lån i arbeidsforhold
• Fradragsramme for fagforeningskontingent
• Rapporteringsgrenser lønn

• Grunnbeløpet i folketrygden
• Dekning av overtidsmat
• Fjerning av a-melding på papir
• Næringsinntekter fjernet fra a-meldingen
• RF 1199 – Status
• Endring av reglene om rapporteringsplikt utenlandske arbeidstakere
• Status forslag om revisjon av skattereglene om naturalytelser
• Foreslåtte regelendringer for 2019
• Arbeidsgiverplikter på tips
• Kildeskatt utenlandske arbeidstakere
• Nye skattesatser for dagdietter
• Nye skatteregler for naturalytelser i arbeidsforhold

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• S/A 7 timer

Revisor:
• Skatt 7 timer

Målgruppe for kurset

Kurset er laget for deg som arbeider med lønn og lønnsspørsmål, enten du arbeider som regnskapsfører i et byrå eller som lønnsmedarbeider i privat eller offentlig sektor. Dette kurset sikrer at du har fått med deg alle viktige endringer og oppdateringer for 2018 og endringene så langt for 2019.

Forkunnskaper:
• Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper