Lønn og skatt 2019, nyheter og aktualiteter - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 7 timer
Pris: fra 3.000

Vi tilbyr nettkurs i lønn og skatt 2019 - nyheter og aktualiteter. Reglene på lønnsområdet endres hvert eneste år. Det er et vell av detaljer som den som arbeider med faget forventes å ha full kontroll over. Målsetningen med kurset er å gi trygghet for at lønnsarbeidet utføres riktig.

Innhold:
Feil på dette området får i mange tilfeller store økonomiske konsekvenser. Lønn er ett av de mest virksomhetskritiske områdene. Selv om man i hverdagen forsøker å følge med på alle endringer, er det svært lett å overse ting. Her får du en samlet gjennomgang av alle viktige endringer. Vi ser også på relevante bindende forhåndsuttalelser, uttalelser fra Skattedirektoratet og Finansdepartementet.


Agenda:

Nye skatteregler om naturalytelser i arbeidsforhold:
• Arbeidsgiverplikter for tredjepartsytelser
• Personalrabatter
• Nye verdsettelsesregler
• Gaver i og utenfor arbeidsforhold
• Privat bruk av flybonuspoeng og andre bonusytelser
• Overtidsmat
• Fri avis
• Fri barnehage
• Kundepleie og representasjon

Endringene i statens reiseregulativ:
• Dagdietter
• Døgndietter
• Bilgodtgjørelser
• Nattillegg

Nye skatteregler om diettgodtgjørelser:
• Nye skattesatser for trekkfri og skattefri dagdiett
• Nye skattesatser for trekkfri døgndiett i utlandet
• Nye skatteregler om trekkfri diett ved påbegynt døgn fra 01.01.2019

Innføring av kildeskatt for utlendinger med begrenset skatteplikt til Norge:
• Hvem gjelder reglene for
• Grunnlaget for kildeskatt
• Kildeskatt i praksis
• Skattekort

Innføring av arbeidsgiverplikter på tips:
• Forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsrapportering
• Kan arbeidsgiver disponere inntekten fritt

Arbeidsgiveravgift:
• Lønn fra frivillige organisasjoner

Firmabilsatser og regler 2019:
• Fri kost og losji
• Satser for normrente ved rimelig lån i arbeidsforhold
• Fradragsramme for fagforeningskontingent
• Rapporteringsgrenser lønn
• Grunnbeløpet i folketrygden
• Dommer og uttalelser


Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• S/A 7 timer

Revisor:
• Skatt 7 timer

Målgruppe for kurset

Kurset er laget for deg som arbeider med lønn og lønnsspørsmål, enten du arbeider som regnskapsfører i et byrå eller som lønnsmedarbeider i privat eller offentlig sektor. Dette kurset sikrer at du har fått med deg alle viktige endringer og oppdateringer for 2019.

Forkunnskaper:
• Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper