Løfteoperasjoner - Teknisk ansvarligKursarrangør: KIS Kompetanse
Sted: Buskerud, Drammen
Buskerud
Kursadresse: Kobbervikdalen 61, 3036 Drammen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 5.015

Målsettingen med kurset er å gi deltakerne tilstrekkelig kunnskap til å kunne ivareta rollen "teknisk ansvarlig". Kurset gir svært nyttig kunnskap til personell som vedlikeholder løfteutstyr og til sakkyndige virksomheter som utfører arbeid med kontroll og vedlikehold av løfteutstyr offshore.

Kursinnhold:
• Tekniske krav til løfteinnretninger
• Sakkyndig virksomhet, med fokus på vedlegg H i Norsok R-003
• Krav til dokumentasjon og merking av løfteutstyr
• Vedlikehold av løfteutstyr
• Vedlikeholdsprogram og styring av vedlikehold
• Reparasjon av løfteutstyr
• Modifikasjon av løfteutstyr
• Innkjøp av løfteutstyr

Målgruppe for kurset

• Innehavere av rollen Teknisk ansvarlig
• Sakkyndig virksomhet
• Vedlikeholdsledere
• Vedlikeholdspersonell

Forkunnskaper:
• Gjennomført og bestått Norsok R-003