Løft for barn - Inspirasjon og effektive verktøy for SFO-folketKursarrangør: Nettverket! for SFO
Sted: Hele landet, Holder kurs for skoler og barnehager i hele Norge
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale

Heldigvis finnes det gode veier å gå når målet er å skape et godt være- og lærested for barna med mye glede & trivsel. Slik kan din SFO bidra til livsmestringsfaget som er på vei inn i skolen.

Nettverket! for SFO inviterer til en prosess enten i form av kurs over tilsammen to dager pluss egen lederveiledning eller som kurs på kvelds- eller dagtid - der målet er enda mer futt og glede i SFObasen din. Uansett med oppdrag deltakeren skal løse i samspill med barn.

I dette kurset introduseres et enkelt system for SFO’er som ønsker å jobbe løsningsfokusert – kalt LØFT for barn. Dette er utviklet i SFO og praktiseres i mange SFO’er med godt resultat. Det består av noen gjennomførbare tiltak som både er morsomme for voksne og barn og realistiske i en hektisk hverdag. LØFT for barn er naturligvis basert på LØFT, løsningsfokusert tilnærming, som tas i bruk i stadig økende grad i arbeidslivet.

Du får:
• Innblikk i hvordan positive tilbakemeldinger skal få størst mulig effekt og fungere som veiledning for barn i utvikling
• Tips om enkle metoder for å «snu» uønskede situasjoner med enkeltbarn eller grupper av barn
• Innspill om hvordan du kan bruke mer tid på tilrettelegging og oppmerksomhet overfor barna som trenger litt ekstra, og mindre tid på å slukke «småbranner» i barnegruppa.
• Konkrete verktøy og begreper som gjør det enklere å takle barn som ofte kommer i trøbbel med omgivelsene

Om prosessen LØFT for barn:
• Gjennomført i nesten 70 kommuner over hele landet for nærmere 10 000 ansatte
• Kommentar fra deltakere.
• «Hvorfor har vi ikke startet med dette før?»
• «Hei, det virker»
• «Nå går jeg oftere hjem fra jobben med godfølelse i kroppen»
• «Jeg opplever at jeg er mer kompetent når jeg jakter på lysglimt hos barn» -
• Fra SFO-leder «Mye enklere å styre personalet i ønsket retning»
• Kan enkelt kombineres med f.eks. mobbeforebyggende program