Livsmestring i skolen - et relasjonelt perspektivKursarrangør: BRO AOF
Sted: Kurslokalet Hesten
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Kristian Augusts gate 6, 0164 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:30
Varighet: 6 timer
Pris: 1.890

Vi tilbyr kurs om livsmestring i skolen - et relasjonelt perspektiv. Hva trenger barn og unge med tanke på dagens og morgendagens utfordringer? I ny læreplan for grunnopplæringen skal Livsmestring og folkehelse inn som et av tre tverrfaglig tema (Meld. St. 28, 2015-2016).

Innhold:
Med støtte i solid forskning gir dette kurset innblikk i allmenne metoder som fremmer elevenes livsmestring og helse. Oppmerksomt nærvær / mindfulness er en hensiktsmessig tilnærming til dette formålet. Med grunnlag i trygge lærer-elev relasjoner gir kurset kunnskap om og verktøy til å arbeide tverrfaglig med livsmestring og helse i en travel hverdag, som en del av det å være lærer og klasseleder.

Kurset er praktisk rettet og følgende vil bli berørt:
• Kunnskap om sinnets oppbygning, mental trening og oppmerksomt nærvær.
• Referanser til hjerneforskning
• Trening av grunnkompetansen, evnen til å være i kontakt med seg selv og med andre
• Følelsenes betydning. Verktøy for å kjenne igjen og håndtere følelser, mestre utfordringer og motgang
• Trening av empati, inkludering og samarbeidsevne: JEG, DU og VI perspektiv
• Balansen mellom selvomsorg og omsorgen for andre i profesjonsrollen
• Verktøy for klasseledelse og trygge lærer-elev relasjoner

Kursholder: Anne Sælebakke

Anne Sælebakke er utdannet lærer, fysioterapeut og psykoterapeut, og har solid erfaring med helsefremmende arbeid i skolen. Hun har i mange år arbeidet med oppmerksomt nærvær innenfor utdanningsfeltet, og var en av lederne for skoleprosjektene Stressmestring i skolen og Call to Care. For tiden underviser hun på etterutdanningen Livsmestring, relasjonskompetanse og oppmerksomt nærvær ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP. Hun har skrevet bøkene Livsmestring i skolen. Et relasjonelt perspektiv (2018) og Barn i balanse. Nærvær og empati i barnehagen (2015).