Lift & Personløfter, klasse A+B+C - bedriftsinterntKursarrangør: MTK Skolen AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Vi tilbyr lift & personløfterkurs klasse A + B + C for bedrifter. Kurset vil gi økt kunnskap om sikker bruk av personløfter og skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå, og hvordan disse kan unngås. Bidra til å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Kursinnhold - teori:
• Innledning - typer lift
• Prinsipper - oppbygging
• Sikkerhet - bruk
• Sikkerhetsutstyr - oppstilling
• Personløfter i trafikken
• Uhell - ulykker
• Klasseinndeling - avsluttende prøve


Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Antall deltagere:
• Det forutsettes min. 5 personer