Lesing av sammensatte tekster - om å forstå det vi leserKursarrangør: BRO AOF
Sted: Aust-Agder, Arendal
Aust-Agder
Kursadresse: Teaterplassen 2, 4836 Arendal (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:30
Varighet: 6 timer
Pris: 1.890

Selv om elevene kan lese, viser blant annet resultatene fra de nasjonale prøvene i lesing at det ofte er mye de ikke forstår. Gode leseferdigheter er av stor betydning både for elevenes videre læring i skolen og for deres fremtid.

Innhold:
Skal elevene bli funksjonelle lesere, må det undervises i leseforståelse - på alle trinn og i alle fag. Kanskje bør det undervises i leseforståelse allerede før elevene kan lese. Elever som strever med leseforståelse, kjennetegnes gjerne ved lite ordforråd, problemer med grammatikken og ved at de har vansker med å gjenfortelle og huske hva de har lest.

Denne kursdagen vil ha fokus på hvordan undervisning i læringsstrategier og leseforståelse i alle fag og på alle trinn kan gi elevene de nødvendige verktøyene de trenger i møte med lesing av sammensatte tekster. Kurset er praksisnært, og gir deg redskaper du umiddelbart kan ta i bruk i klasserommet.

Agenda:
• Systematisk undervisning i leseforståelse
• Nødvendige verktøy for møte med fagtekster
• Lesingens hensikt
• Språk- og begrepstrening
• Lesing av sammensatte tekster
• Strategier for å løse tekststykker i matematikk

Kursholder: Gerd Fredheim

Er utdannet allmennlærer, og har mange års erfaring som lærer og skoleleder. Jobber i dag fulltid som kursholder og lærebokforfatter på lesing og skriving, både i Danmark og Norge. Medforfatter av "Lesevis - lesing på ulike måter". Lesevis tar utgangspunkt i ferdighetene lese, skrive, regne og muntlig aktivitet og er i tråd med kompetansemålene i norsk, naturfag og matematikk etter 2. og 4. trinn.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer lunsj

Vis flere tilsvarende kurs: