LederskolenKursarrangør: AOF Norge
Sted: AOFs lokaler
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Youngs gate 11, 0181 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: kl 17:00 - 21:00
Varighet: 80 timer
Pris: 29.900
Neste kurs: 16.03.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs i lederskolen. Ønsker du å skape bedre resultater og bli en tydelig leder? De beste lederne bringer frem resultater igjennom å utvikle og motivere sine ansatte. Ledelse er et fag på lik linje med andre fag. For å bli en dyktig leder trengs både kunnskap og erfaring.

Innhold:
Vi må skaffe oss teoretisk kunnskap, trene på og ta den i bruk og reflektere over de resultatene vi oppnår. Når vi gjør dette sammen med andre, får vi også tilbakemeldinger på egne synspunkter og personlig væremåte. Vi lærer og utvikler oss. Det er dette Lederskolen handler om. Mange utdanninger gir mye kunnskap om ledelse. Lederskolen lærer deg å lede. Dette er en praktisk utdanning for deg som vil bli en bedre leder. Etter ett års studieinnsats på Lederskolen vil du sitte igjen med en grunnleggende kompetanse innen ledelse og et bevisst forhold til egen lederadferd.

Kurset tar for seg følgende:
• Grunnleggende lederforståelse
• Ledelse i et HMS perspektiv
• Ledelse i endring
• Ledelse og økonomi

Utvikle ledere som skaper gode resultater ved å:
• Bidra til et helsefremmende og meningsfylt arbeidsmiljø
• Skape trygghet for den enkelte medarbeider og seg selv som leder
• Bidra til et inkluderende arbeidsliv
• Forstå sammenhengen mellom egne handlinger, produktiviteten i teamet og bedriftens økonomiske resultater

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker å ta lederskolen