LedercoachingKursarrangør: CoachTeam as
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: 6 x ca 1,5 time over ca 3-6 mnd.

Coaching setter fokus på nåtid og fremtid. Coaching er løsnings- og mulighetsorientert.

Coaching har som grunntanke at det er deg selv som har ressursene.
Coaching hjelper deg til å aktivisere og oppdage alle dine muligheter.
Coaching gir deg nye handlemåter og bidrar til at du utnytter ditt fulle potensial.

Ønsker du:
• å utvikle deg som leder?
• å få ting til å skje?
• å bli tydeligere og lettere kunne sette grenser?
• å styrke dine kommunikasjonsferdigheter?
• å fokusere på det som motiverer og inspirerer?
• å være en dyktig og trygg leder i omstillingstider?
• å unngå at press blir negativt stress?
• å finne en sunn balanse mellom jobb og privatliv?

For at du skal oppnå et godt resultat setter coachingprogrammet fokus på:
• Hva ønsker du som leder og hvordan ønsker du å være leder?
• Hvordan setter du smarte mål?
• Hvordan komme fra ord til handling?
• Hvordan kartlegge nå situasjonen?
• Hvordan gjøre det lettere å ta vare på og styrke positivt tanke- eller atferdsmønster?
• Hva er din jobbmotivasjon?
• Hvordan klare å se tingene fra flere hold?
• Hvordan finne og ta valg ut fra dine grunnleggende verdier?
• Hvordan gjøre det lettere å skape forandring?
• Hvordan kommunisere hensiktsmessig og effektivt?
• Hvordan finner du riktig fokus?
• Hvordan styrke evnen til å være løsningsorientert?
• Hvordan styrke evnen til å lede andre mennesker?
• Hvordan styre din tid på en hensiktsmessig og sunn måte?

Vis flere tilsvarende kurs: