Leder del 1 - Etablering og drift av renholdsvirksomhet, nettkursKursarrangør: cleaning.no
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 4.400

Vi tilbyr nettkurs i etablering og drift av renholdsvirksomhet. De fleste gründere er alene om å etablere og drifte sin bedrift, og må derfor ha kunnskap innen økonomi, marked, strategi, teknologi, lover og regler, administrasjon, salg, renholdsfaglig kompetanse osv. Listen er lang!

Program:
For å gjøre det enklere for deg, og hjelpe deg til velfortjent suksess med din renholdsvirksomhet, har vi i våre nettbaserte kurs samlet kunnskap og erfaring om disse temaene fordelt på seks leksjoner.

Kursinnhold:

Leksjon 1 - Grunderen:
• Å være en gründer
• Tips for oppstart
• Gode hjelpere
• Strategisk fundament
• Hva er en forretningsplan
• Referanser og kilder
• Kunnskapsprøve

Leksjon 2 - Firma / økonomi:
• Offentlige krav og lover, selskapstype
• Offentlig godkjent renholdsbedrift
• Medlem cleaning.no
• Budsjettering
• Regnskap
• Lønnsomhetskontroll
• Kunnskapsprøve
• Nyttige lenker

Leksjon 3 - Kompetanse:
• Leder eller administrator
• Opplæring av renholdsledere
• Opplæring av renholdere
• En profesjonell renholder
• Kunnskapsprøve

Leksjon 4 - Samarbeidspartnere:
• Bruk av underleverandører
• Samarbeid med andre renholdsbedrifter
• Utstyrsleverandører
• Cleaning.no
• Smart-Club
• NHO-Virke
• Bransjerådgivere
• Arbeidstilsynet
• Regionale verneombud (RVO)
• NAV
• Altinn
• Kunnskapsprøve

Leksjon 5 - Kvalitetssikring:
• Kvalitet
• Kvalitetsplan
• Driftsplanlegging
• Gjennomføringsplan
• Avvikshåndtering
• Kunnskapsprøve

Leksjon 6 - HMS - vernearbeid:
• Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
• Internkontrollforskriften
• Arbeidsmiljø
• Verneombud
• Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
• Bedriftshelsetjeneste (BHT)

Dette kurset inngår som del 1 av 4 deler knyttet til etablering drift og ledelse av renholdsvirksomhet. Lederkursene kan tas enkeltvis eller samlet, og med dette håper vi å kunne bidra til at du får økt din kompetanse og kan stille ennå bedre rustet til å bygge opp din virksomhet til å bli en seriøs, lovlig, kvalitetsmessig og økonomisk lønnsom renholdsbedrift

• Leder del 1 - Etablering og drift av renholdsvirksomhet
• Leder del 2 - Renholdsledelse
• Leder del 3 - HMS - vernearbeid
• Leder del 4 - Markedsføring (under utvikling)

Vi anbefaler at du også vurderer andre av våre nettkurs som dekker aktuell og utfyllende kompetanse som du bør ha.
• NS INSTA 800
• Profesjonell renholder del 1,2,3

Målgruppe for kurset

Skal du etablere egen renholdsbedrift, og føler behov for å styrke din kompetanse? Eller har du kanskje allerede startet en bedrift, eller er leder i en etablert renholdsbedrift, og ønsker å få litt mer faglig påfyll? Da er dette kurset for deg!

Eksamen / sertifisering

Alle leksjoner avsluttes med en kunnskapsprøve. Ved bestått kunnskapsprøve (80% riktige svar) og avsluttet kurs, vil du motta vårt kompetansesertifikat.