Lean 5S kurs - bedriftsinterntKursarrangør: Madisa Consulting AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Madisa Consulting AS tilbyr skreddersydde Lean 5S kurs til din virksomhet. Vi opplever økt etterspørsel etter 5S kompetanse. Vi kan levere kurset i mange forskjellige former tilpasset dine behov.

Innhold:
5S er grunnpilaren i Lean-arbeidet. Mange virksomheter velger å starte Lean-reisen med metoden 5S for det setter tydelige synlige spor og resultater. Lean er en driftstrategi der du involverer ditt team til å skape flyt-effektivitet for kunden som gir resultater på bunnlinjen. Målet med 5S er å få en oversiktlig og ryddig arbeidsplass som skal gi økt flyt, en bedre hverdag for medarbeiderne og økt kostnadseffektivitet. Med 5S legges grunnsteinen til Lean-reisen for å skape en kultur for kontinuerlig forbedring.

Mange kostnadsbesparende effekter oppnås ganske enkelt med 5S. Metoden bidrar til økt flyteffektivitet ved å utvikle en ryddig og oversiktlig arbeidsplass som angriper sløsing og ikke minst synliggjør avvik. 5S støtter også HMS og bidrar til en hyggeligere arbeidsplass samt arbeidsmiljø. Medarbeiderne involveres i 5S-arbeidet og får dermed faglig personlig utvikling. I tillegg blir de blir ofte mer stolte over arbeidsplassen sin.

Mange tror at 5S kun er relevant på arbeidsområder som lager, verkstedet og i produksjonen. Metoden fungerer ypperlig på disse lokasjonene, men en fullverdig Lean-virksomhet implementerer 5S på alle arbeidsområder i alle avdelinger på alle nivåer. 5S setter en standard som reflekterer profesjonalitet og bidrar til bedre flyteffektivitet for alle medarbeidere. Metoden er universell og fungerer uansett bransje. Ved å arbeide målrettet med 5S, gir dette gevinster for kunden fordi du kan levere raskere med bedre kvalitet.

Gjennomføring av kurset:
Det fins flere måter å gjennomføre 5S kurset på og nedenfor ser du 2 alternativer:

1. Praktisk innføring i 5S:
Din virksomhet får både teoretisk og praktisk veiledning til å gjennomføre 5S. Vi utarbeider en fremdriftsplan for hver S og gjennomfører workshops hvor teamet blir sterkt involvert. Hver workshop er todelt og består av opplæring og praktisk gjennomføring på utvalgt område. Opplæringen inneholder en kombinasjon av lærerike og inspirerende Lean spill, diskusjoner, oppgaver, teori, business-caser, eksempler fra virkeligheten og filmer. På den praktiske gjennomføringen veileder og utfører vi de ulike S´ene på et utvalgt arbeidsområde i din virksomhet. Ved å arbeide både teoretisk og praktisk vil din virksomhet oppleve umiddelbart og se tydelig synlige resultater etter hver workshop.

2. Teoretisk 5S opplæring:
Din virksomhet får teoretisk undervisning som setter ditt team eller en utvalgt person i stand til å gjennomføre 5S på alle arbeidsområder selv. Opplæringen inneholder en kombinasjon av lærerike og inspirerende Lean spill, diskusjoner, oppgaver, teori, business-caser, eksempler fra virkeligheten og filmer.

Leveranser:
I tillegg til å motta undervisning og veiledning fra Madisa Consulting, vil kursdeltageren motta følgende leveranser:
• Kursdokumentasjon
• Maler
• Kursbevis

Kursinstruktører:
Madisa Consulting AS består av et team med Lean-entusiaster som til enhver tid har oppdatert fagkompetanse og lang erfaring. Vi underviser periodisk på Høgskolen i Østfold og har vært gjesteforeleser på Høyskolen Kristiania. Dette gir oss faglig tyngde og viser at vi har høy kvalitet på undervisningen. Vi har også samarbeid med flere høyt kvalifiserte aktører.

Sted:
Vi kan gjennomføre kurset hos din virksomhet eller så finner vi en passende lokasjon tilpasset din behov.

Målgruppe:
Kurset krever ingen tidligere kjennskap til Lean og passer for alle som vil bidra med forbedringer uavhengig av bransje, arbeidsoppgaver og stilling. Vi anbefaler at både ledelsen og operatører i samme virksomhet gjennomfører kurset sammen.