Lær deg Business Intelligence & Big DataKursarrangør: Confex Norge AS
Sted: Fossekallen Konferansesenter
          Oslo, Lysaker
Kursadresse: Vollsveien 13H, 1366 Lysaker (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 16.995

Vi tilbyr kurs i Business Intelligence & Big Data. Teknologi og IT driver fremtidens trender og utvikling - slik blir du en bedre beslutningstaker med strukturert informasjon og analyse.

Kursinnhold:
Business Intelligence kan beskrives som «de ulike verktøyene, teknologien og de nødvendige prosessene som er avgjørende for å omdanne data til informasjon, og informasjon inn til kunnskap som driver de ulike forretningsaktivitetene og optimaliserer virksomhetens prestasjoner».

• Lær å bruke BI og Analytics for styrket kontroll, måling og læring
• Styrk samarbeidet mellom organisasjonen og IT-avdelingen med et felles språk
• Arbeide mer spisset og analytisk for å genere virksomhetsverdi
• Gjøre bedre prediktive analyser - hva kan komme til å skje i fremtiden
• Forstå mer av fremtidige utfall og utfordringer
• Differensiere og segmentere kunder, produkter og tjenester
• La dataene fortelle deg - hvordan man bør effektivisere, automatisere og integrere ulike deler av virksomheten

Forretningskompetanse:
• Dybdekunnskap og forståelse for ulike forretningsområders potensiale, prosesser, dynamikk og ansvar.

Visualiseringskompetanse:
• En garantert forståelse og minimumskompetanse til å håndtere visualiseringsverktøy, samt hente ut relevant informasjon til forretningsmessig analyse

Analysekompetanse:
• Evne til å gjøre statistiske analyser for å tolke og forstå tallene i en forretningsmessig kontekst, samt hvordan du tilrettelegger for bedre beslutningstaking.

Ved å ta dette 2-dagers kurset får du bedre forutsetninger og økt kompetanse for å forbedre virksomhetens prestasjoner med forretningsutvikling og innovasjon. Digitalisering og selvbetjening skaper et hav av muligheter for utvinning av informasjon. Du får grunnleggende innføring i avgjørende verktøy og metoder, samt kunnskapen til å ta i bruk teknologien for fremtiden! Gled deg til nyttige tips og råd som gjør arbeidet med avansert analyse og Big Data til en lek!


Program:

Dag 1)
08:30 - Oppmøte og registrering
09:00 - Kursstart og velkommen v/Confex
09:05 - Hva er Business Intelligence (BI) og hvordan kan man utnytter metodene best mulig
10:00 - Enn innføring i basisen ved et datavarehus arkitektur
11:00 - Du får en solid introduksjon til dimensjonal modellering
12:00 - Lunsj
13:00 - Hva er data kvalitet, og HVORFOR er det så viktig
14:00 - Hvordan optimalisere utnyttelsen og anvendelsen av informasjon
15:00 - Hvordan utføre gode dashboards, standarder og ad hoc rapporter
16:00 - Kursdag 1 avsluttes

Dag 2)
kl 08:45 - Oppmøte med servering av kaffe / te
kl 09:00 - Kursstart dag 2 - Innføring i Big Data
kl 10:00 - Hvordan bruke nye analyseverktøy og hvilke muligheter gir disse
kl 12:00 - Lunsj
kl 13:00 - Markedsføring og Big Data
kl 14:00 - «Internet of things» og Big Data
kl 15:00 - Hvordan utnytte Big Data i praksis
kl 16:00 - Kursdag 2 avsluttes


Kursholdere: Kjetil Kalager og Per Olav Nymo

Kjetil Kalager er seniorrådgiver i Affecto med spesialkompetanse på Big Data, avansert analyse og data mining. Kalager er god til å forstå ulike selskapsutfordringer, og hvordan teknologi og prosesser kan løse forretningsbehov. Han er en erfaren og dyktig workshoplede, og har en spesiell formidlings- og forklaringsevne som er engasjerende og lettfattelig.

Per Olav Nymo er en spesialist innenfor Master Data Management, Data Quality, datavarehus og Business Intelligence-strategi, og har siden 2008 jobbet som konsulent og rådgiver i Affecto. Nymo har i flere år holdt kurs gjennom Affecto, og er kjent for sin dyptgående kunnskap og formidlingsevne innenfor BI. Ved å høre på denne mannen er du garantert et godt utbytte og mye ny innputt.

Målgruppe for kurset

Dette kurset er skreddersydd for deg som er beslutningstaker, leder, mellomleder, styremedlem, eller taktisk nøkkelperson for nye og smartere løsninger i din virksomhet.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer servering i pauser og lunsj